Kontaktuppgifter

Ekshärads församling Ekesbergsvägen 1 683 60 Ekshärad Past.exp. tel. 0563-400 50 öppen tisdag-torsdag 10.00-12.00

Ekshärads församling
Ekesbergsvägen 1
683 60 Ekshärad

Mail:  eksharad.pastorat@svenskakyrkan.se

Lars-Peter Hjärpe kyrkoherde, bost. 0563-408 10
0563-54 05 81
mobil 070-289 74 49
Mottagningstid torsd. 10-12
lars-peter.hjarpe@svenskakyrkan.se 


Jenny Ekström, kantor 0563-54 05 84
jenny.ekstrom@svenskakyrkan.se

Conny Söderström, kyrkomusiker  073-0930634
conny.soderstrom2@svenskakyrkan.se

Kerstin Anderson, ekonomi 0563-54 05 80
kerstin.andersson@svenskakyrkan.se  

Lena Nordlund, husmor, barnledare, 0563-540588

Felix Modh, präst 0563-540582

felix.modh@svenskakyrkan.se

 
Roger Jonasson, kyrkvaktmästare och fastighetsansvarig 0563- 54 05 87
roger.jonasson@svenskakyrkan.se

Pär Jonasson, kyrkogårdsarbetare 0563-54 05 86
par.jonasson@svenskakyrkan.se
 
Kyrkorådsordförande
Patric Svensson
 
Församlingshemmet köket  0563-54 05 85
För bokning av Församlingshemmet 0563-400 50