Kyrkogården

Kyrkogårdsinformation
 
Gravplatser
Det finns olika former av begravningsplatser, nämligen kistgravplatser, urngravplatser, minneslund samt askgravlund.
Till kistgravplatser, urngravplatser och askgravlund kopplas sedan en gravrätt som innebär både rättigheter och skyldigheter för efterlevande.
 
Ny gravrätt
Ny gravrätt för en grav gäller idag för 25 år från senaste gravsättning.
Möjlighet finns att återlämna gravrätten i förtid.
 
Gravskötselavtal

Vi erbjuder avtal om grundskötsel eller gravskötsel med sommarplantering samt några tillvalsartiklar, där plantering av ljung ingår. Vi har två alternativ av gravskötselavtal. Det ena är 1-årigt och kostar 915: - Det andra är 5-årigt och kostar 4575: -
Eventuella prisjusteringar gör vi den 1 januari varje år.

Gravstenen
Det kan krävas att man rättar till gravstenen när den börjar luta. Det är dels en säkerhetsfråga men även en önskan för att det skall se välvårdat ut på hela kyrkogården.
 
Efter gravrättstidens utgång
Det är Ekshärads församling genom kyrkorådet som beslutar om gravstenar får tas bort efter gravrättstidens utgång.

Kulturminneslagen säger att historiskt värdefulla gravstenar skall bevaras. Ett annat skäl till detta är att det ser mer välvårdat ut när stenen står kvar istället för att luckor i raden uppstår där stenen är borttagen. Vid utgången gravrätt så lägger vi igen gravrabatten och sår gräs framför gravstenen.
 
Skyltning av gravar
Ni kanske har uppmärksammat att på vissa gravar finns en märkning om att besökare skall ta kontakt med vaktmästare eller kyrkogårdsexpedition.
Det har ingenting att göra med att graven inte är skött, utan vi försöker uppdatera i våra register om vem som är ansvarig för graven, eller kan stå som kontaktperson för graven.
Om ni passerar en grav med en skylt och ni har kännedom om vem som brukar sköta graven är vi naturligtvis tacksamma om ni kontaktar oss för att vi skall kunna få ett bättre register över våra gravar.

 

 

Foto: Conny Söderström

Askgravlunden

I askgravlunden gravsätts med urna eller ibland bara aska. Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro. Minnesskylt med den avlidnes namn och årtal sätts upp och bevaras för en tid av 25 år. Utsmyckning med blommor och ljus får endast ske vid korset i askgravlundens mitt. 

Minneslunden
I minneslunden sker gravsättningen anonymt. Anhöriga är inte med när jordning sker. Det innebär att ingen gravrätt upplåts till anhöriga. Det är ej tillåtet att ha egna gravlyktor. Smyckningen med snittblommor och ljus får endast göras på avsedd plats. Använd inte gravljus i ljusbäraren utan välj värmeljus, detta på grund av brandrisken.

Övrig Service

Stentvätt                                                 400: -
Montering av planteringslåda                200: -

Grundpris för följande tjänster               50: -
Granristäckning                                       60: -
Gravljus                                                    25: -                                        

Ljung                                                        35: -

Jord+bandbyte                                       100: -