S:t Olavskören

 

Sankt Olavskören - Ekshärads församlings ”seniorkör”. Om du har frågor eller vill bli del av kören, så kan du kontakta körledare Conny Söderström tel. 0730930634. 

S:t Olavskören: Är en kör för dig som vill sjunga på dagtid. 
Du som vill sjunga lite enklare musik. 2-stämmigt och unisiont, åldern har ingen betydelse men gruppen består av dem som inte vill sjunga i kyrkokören och som har tid att sjunga dagtid. Vi övar på församlingshemmet torsdagar 12.30-13.30.

Välkommen att vara med!  :)