Två urnor med handmålade tulpaner står bland ormbunksblad på ett bord i kyrkan. Ett tänt ljus i förgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Begravning

Mörkret du möter, aldrig i ensamhet

Bårtäcke Foto: Anna-Johanna von Platen
"det går en bro från tro till ro" - ps 303