Någon sänker en bebis ner i dopfunten medan prästen håller sin hand på barnets huvud.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop

Där ditt och Guds namn nämns i samma andetag

En länk till himlen
Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom.
Gemenskapen med Gud kan börja tidigt eller sent i livet,
men oavsett när, så är dopet beviset på att Gud vill leva med oss.
Från honom en gåva av kärlek till oss.
Från oss en bekännelse till Livet och Livets Herre.

Barndop
Barndop i vår församling äger vanligen rum i eller i anslutning till söndagens huvudgudstjänst, men andra tider kan förekomma.
Dopsamtal
När dopet är inbokat hör prästen av sig för ett dopsamtal, där man samtalar om vad dopet är och innebär, samt val av psalmer, faddrar och annat praktiskt.
Dopklänning
Saknar Ni egen dopklänning har församlingen dopklänning för utlåning.
Dopträd 
Sedan första januari 2012 hänger vi upp en dopängel i vårt dopträd för varje barn som döps. Varje dopängel får barnets namn, för att påminna om att varje barn är unikt, delaktigt och också bärare av det heliga och gudomliga. En dopängel som vi sedan årligen inbjuder dopbarn och föräldrar att komma till kyrkan för att hämta.
Bokning
Dop i Ekshärads församling bokas på pastorsexpeditionen,
tel. 0563-400 50
Vuxendop
Blev Du inte döpt som barn men önskar bli döpt som vuxen, kontakta någon av församlingens präster.