Kyrkorådet

[Klicka här för att ange ingress]

KYRKOFULLMÄKTIGE 2022-2025


Johan Haglund, ordf.
Hans-Olov Stöllman, 1:a vice ordf.
Charlotta Ölund, 2:a vice ordf.

Leif Andersson

Mona Bernertorp Aurén

David Bildt

Ulla-Britt Björfeldt-Johansson

Torbritt Cederstedt

Britt-Mari Hjärpe

Inger Johansson

Anna-Marit Larsson

Marie Renhult

Maria Svensson

Patric Svensson

Nils Werme

 

KYRKORÅDET 2022-2025 
Patric Svensson, ordf.
Marie Renhult, vice ordf.

Lars-Peter Hjärpe, kh.
Inger Johansson
Charlotta Ölund
Johan Haglund
Ulla-Britt Björfeldt Johansson
Leif Andersson