Dataskyddsförordningen-GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Din integritet värnas

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan styrkas.

Dataskyddsombud i Ekshärads församling är:

Erika Malmberg, Intechrity   

Tel  072-549 64 34

Epost dataskyddsombud@intechrity.se

GDPR - bokning av begravningsgudstjänst och gravsättning