Varför kan jag inte få själavård när jag så önskar ?

Nyhet Publicerad Ändrad

// A-M

Via journumret 112 kan du få samtal med jourhavande präst nattetid. Det är ju ”akutnumret” och kan användas av den som behöver samtal akut, nattetid med en själavårdare. Enskilt samtal med en vanlig församlingspräst bokar du med den berörda prästen. Kontakt med präst får du via din församlingsexpedition.

Alla har sina begränsningar, även vi präster. I vårt uppdrag som präst vill vi försöka möta människor på bästa sätt i många olika situationer, även i det enskilda samtalet. Ibland innebär det bästa bemötandet att vi som präster är tydliga även med våra begränsningar.  Vi har en kallelse och ett ämbete som vi vill fullgöra till hundra procent, men varje enskild konfident kan aldrig ha tillgång till hundra procent av prästens tid och liv. Ett enskilt samtal med präst sker när den berörda prästen har möjlighet. En präst har många olika arbetsuppgifter och har en begränsad tid per vecka eller månad för enskilda samtal. Vissa präster har mer  av enskilda samtal i sin tjänst, andra har mindre. En präst är inte skyldig att ta emot konfidenten på en tid som passar konfidenten.  

Prästen gör en bedömning av helhetssituationen och ger konfidenten en samtalstid som fungerar på bästa sätt för båda parter.  Det är alltså prästen som bedömer när han/hon kan ta emot dig. En präst varken kan eller bör förklara för dig som söker kontakt alla skäl till varför han/hon inte kan ta emot dig just när du önskar. Som en jämförelse: En doktor förklarar ju inte för dig att han/hon har andra patienter och varför de måste få tid före dig. Du får samtalstid med prästen så snart det är möjligt. Kan inte prästen ha samtalet inom rimlig tid, så kan prästen hänvisa till en kollega.

Prästen ska alltid sätta en gräns för hur lång tid man kan samtala vid varje tillfälle och hur många samtal man kan ha med en specifik konfident. Det kan vara ett enda samtal, eller man lägger upp en samtalserie på ett antal samtal under en viss tidsperiod.  Många som söker själavård har inte enbart existentiella/religiösa frågor. Det finns konfidenter som samtidigt har t.ex missbruksproblematik eller psykisk sjukdom. Präster är inte experter på alla frågor. Ibland behöver prästen hänvisa en konfident vidare, till missbruksvård eller psykiatrisk vård. Det kan också hända att en enskild präst hänvisar vidare till en annan präst, så att en prästkollega tar hand om konfidenten.

Vi har lite olika inriktningar på våra utbildningar och vissa präster har fördjupade kunskaper i samtalsmetodik mm och kan ta hand om konfidenten på ett djupare och bättre sätt. Det finns alltså många olika förklaringar till att du inte alltid kan få själavård när du själv önskar. Även präster har sina begränsningar, och behöver sätta ramar för hur mycket vi kan göra för varje enskild person så att vi på bästa sätt når fler av dem som behöver oss.  Ett gott själavårdande samtal ger dig redskap för att gå vidare i livet. Vi gör vårt bästa för att möta dig – och andra konfidenter – på ett så gott sätt som möjligt.

Anna Lundin Leander
kyrkoherde Norra Ölands pastorat