Tingsryds Pastorat

Tingsryds pastorat består av 7 församlingar i sydligaste Småland Almundsryd, Urshult, Tingsås, Väckelsång, Linneryd, Södra Sandsjö och Älmeboda. I församlingarna finns en levande bygd med gudstjänster och verksamheter för alla åldrar. Välkommen att dela det vanliga livet här som gudstjänstfirande och medkristen, i både helg och vardag. I kyrkans gemenskap lär vi känna Gud och hans kärlek i Jesus Kristus. Vi vill vara varandra till glädje och stöd i livets olika skeden

INFORMATION TINGSRYDS PASTORAT

Växel telefon                        0477-77 90 00

Vi tar endast emot bokade besök på grund av Covid-19, detta gäller tillsvidare eller att annat meddelas.

 Besöksadress:                      Kyrkogatan 1, 362 30 TINGSRYD

Ordinarie telefon-/besökstider expeditionen Tingsryd

Måndag,Tisdag, Torsdag     09:30-12:00
Onsdag, Fredag                    Stängt

Mailadress:                            tingsryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida:                                www.svenskakyrkan.se/tingsryd

Facebook:                              Tingsryds pastorat/ sjukyrkor

Instagram:                              Tingsryds pastorat  

Org.nr:                                    252003-8734

Fakturaadress:                      Tingsryds pastorat, Fack 77800316 

                                               Box 15018 750 15 UPPSALA

Leverantörsfakturor (mail): 77800316@faktura.svenskakyrkan.se

E-fakturaadress:                   2520038734      VAN-leverantör: Swedbank

Tf Kyrkoherde Anne Gräns telefon 0477-779004
Kyrkorådets ordf. Birgitta Arvidsson telefon 076-0210975