Meny

Tingsryds Pastorat

Tingsryds pastorat består av 7 församlingar i sydligaste Småland Almundsryd, Urshult, Tingsås, Väckelsång, Linneryd, Södra Sandsjö och Älmeboda. I församlingarna finns en levande bygd med gudstjänster och verksamheter för alla åldrar. Välkommen att dela det vanliga livet här som gudstjänstfirande och medkristen,i både helg och vardag. I kyrkans gemenskap lär vi känna Gud och hans kärlek i Jesus Kristus. Vi vill vara varandra till glädje och stöd i livets olika skeden

TILL DIN TJÄNST I TINGSRYDS PASTORAT

 

Besöksadress:      Kyrkogatan 1, 362 30 TINGSRYD
Måndag                  09:30-12:00
Tisdag, Torsdag    09:30-12:00
Onsdag, Fredag     Stängt

Telefontider: Växel 0477-77 90 00

Måndag, Tisdag, Torsdag 09:30-12:00
Onsdag, Fredag                  Stängt

Kyrkoherde Erland Johansson 0477-779009
Kyrkorådets ordf. Birgitta Arvidsson 076-0210975
                
Fakturaadress: Tingsryds pastorat, Fack 77800316 Box 15018 
750 15 UPPSALA

Mailadress:       tingsryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida:          www.svenskakyrkan.se/tingsryd

Org.nr:             252003-8734

 

 

 

 

 

NU FIRAR VI GUDSTJÄNST IGEN!

Från och med 2:a  augusti så startar vi upp våra gudstjänster igen.
Inf. om var finns i kalendern.

 

Information om Covid-19

Här finns informationen från Tingsryds pastorat angående hur Covid-19 påverkar vår verksamhet.

I solidaritet med våra mest utsatta grupper samverkar Svenska kyrkan i Tingsryds pastorat med vårt övriga samhälle i strävan att fördröja Coronavirusets spridningstakt.

All vardagsverksamhet är inställd tills vidare om inte annat meddelats till de direkt berörda. kyrkliga handlingar (dop, vigsel och begravning) genomförs.
Gudstjänsterna startar upp den 2:e augusti

När vi hälsar på varandra så skall det ske utan handskakningar och kramar, stället kan det ske t ex genom en vinkning eller bugning. 

 

 

Månadsblad som nyhetsbrev

Församlingsbladet 7 kyrkor som du tidigare fått hem i brevlådan ersätts nu tillvidare av månadsblad.

Månadsbladet finns att hämta främst i våra kyrkor och församlingshem.
Vill du ha månadsbladet via E-post?

Fyll i dina uppgifter nedan, det kommer ett bekräftelse mail att din beställning är mottagen. 

Tryck på önskad församling och se tider för barn, ungdoms- och körverksamheterna.
Här ser du också vilka som jobbar i församlingen och kan läsa församlingens protokoll

 

 

 

Församlingsbladet Sju kyrkor

SOCKENBUD-VAD ÄR DET?

Jo, det är när prästen kommer på besök och man firar nattvardsgudstjänst tillsammans.

Denna möjlighet finns alltid för dig som önskar detta. Om du inte kan komma till kyrkan, så kan prästen åka till dig i stället.

Hör gärna av dig till pastoratets präster.

utträde ur kyrkan-kravet på egenhändigt undertecknande

Den som tillhör Svenska Kyrkan får träda ut ur kyrkan genom en anmälan.
Anmälan ska göras antingen personligen hos kyrkoherden eller genom att man lämnar en egenhändigt undertecknad handling. Av lagen om trossamfund framgår att den som har fyllt 12 år själv ska ha samtycke till utträdet. ( 29 kap. 5§ kyrkoordningen)
Kravet på att en anmälan ska vara engenhändigt undertecknad betyder att den måste innehålla en namnteckning med penna på ett papper. Kravet är alltså INTE
uppfyllt om anmälan exempelvis görs via telefax, e-mail eller med elektronisk signatur
. ( se t.ex Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2002 not 206, RÅ 2006 not 177 och RÅ 2009 not 177.Jfr t.ex prop. 2012/13:45 s. 95 och prop 2013/14:236 s. 10)

Anledningen till att det finns ett krav på egenhändig undertecknande i kyrkoordningen är att ett beslut om utträde kan få stor betydelse för den som berörs. Det är därför viktigt att kyrkan försäkrar sig om att en anmälan lämnas av den person som ska utträda och inte av någon annan person.