Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tingsryds Pastorat

Tingsryds pastorat består av 7 församlingar i sydligaste Småland Almundsryd, Urshult, Tingsås, Väckelsång, Linneryd, Södra Sandsjö och Älmeboda. I församlingarna finns en levande bygd med gudstjänster och verksamheter för alla åldrar. Välkommen att dela det vanliga livet här som gudstjänstfirande och medkristen,i både helg och vardag. I kyrkans gemenskap lär vi känna Gud och hans kärlek i Jesus Kristus. Vi vill vara varandra till glädje och stöd i livets olika skeden

TILL DIN TJÄNST I TINGSRYDS PASTORAT

 

Besöksadress:      Kyrkogatan 1, 362 30 TINGSRYD
Måndag                  09:30-12:00
Tisdag, Torsdag    09:30-12:00
Onsdag, Fredag     Stängt

Telefontider 

Måndag, Tisdag, Torsdag 09:00-12:00
Onsdag, Fredag                  Stängt
                
Fakturaadress: Tingsryds pastorat, Fack 77800316 Box 15018 
750 15 UPPSALA

Mailadress:       tingsryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida:          www.svenskakyrkan.se/tingsryd

Org.nr:             252003-8734

 

 

 

 

 

Tryck på önskad församling och se tider för barn, ungdoms- och körverksamheterna.
Här ser du också vilka som jobbar i församlingen och kan läsa församlingens protokoll

 

 

 

SOCKENBUD-VAD ÄR DET?

Jo, det är när prästen kommer på besök och man firar nattvardsgudstjänst tillsammans.

Denna möjlighet finns alltid för dig som önskar detta. Om du inte kan komma till kyrkan, så kan prästen åka till dig i stället.

Hör gärna av dig till pastoratets präster.

utträde ur kyrkan-kravet på egenhändigt undertecknande

Den som tillhör Svenska Kyrkan får träda ut ur kyrkan genom en anmälan.
Anmälan ska göras antingen personligen hos kyrkoherden eller genom att man lämnar en egenhändigt undertecknad handling. Av lagen om trossamfund framgår att den som har fyllt 12 år själv ska ha samtycke till utträdet. ( 29 kap. 5§ kyrkoordningen)
Kravet på att en anmälan ska vara engenhändigt undertecknad betyder att den måste innehålla en namnteckning med penna på ett papper. Kravet är alltså INTE
uppfyllt om anmälan exempelvis görs via telefax, e-mail eller med elektronisk signatur
. ( se t.ex Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2002 not 206, RÅ 2006 not 177 och RÅ 2009 not 177.Jfr t.ex prop. 2012/13:45 s. 95 och prop 2013/14:236 s. 10)

Anledningen till att det finns ett krav på egenhändig undertecknande i kyrkoordningen är att ett beslut om utträde kan få stor betydelse för den som berörs. Det är därför viktigt att kyrkan försäkrar sig om att en anmälan lämnas av den person som ska utträda och inte av någon annan person.