Foto: pixabay

Tingsryds Pastorat

Tingsryds pastorat består av 7 församlingar i sydligaste Småland Almundsryd, Urshult, Tingsås, Väckelsång, Linneryd, Södra Sandsjö och Älmeboda. I församlingarna finns en levande bygd med gudstjänster och verksamheter för alla åldrar. Välkommen att dela det vanliga livet här som gudstjänstfirande och medkristen, i både helg och vardag. I kyrkans gemenskap lär vi känna Gud och hans kärlek i Jesus Kristus. Vi vill vara varandra till glädje och stöd i livets olika skeden

INFORMATION TINGSRYDS PASTORAT

Växel telefon                        0477-77 90 00

Vi tar emot bokade besök, detta gäller tillsvidare eller att annat meddelas.

 Besöksadress:                      Kyrkogatan 1, 362 30 TINGSRYD

Ordinarie telefon-/besökstider expeditionen Tingsryd

Måndag,Tisdag, Torsdag     09:30-12:00
Onsdag, Fredag                    Stängt

Mailadress:                            tingsryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida:                                www.svenskakyrkan.se/tingsryd

Facebook:                              Tingsryds pastorat/ sjukyrkor

Instagram:                              Tingsryds pastorat  

Org.nr:                                    252003-8734

Fakturaadress:                      Tingsryds pastorat, Fack 77800316 

                                               Box 15018 750 15 UPPSALA

Leverantörsfakturor (mail): 77800316@faktura.svenskakyrkan.se

E-fakturaadress:                   2520038734      VAN-leverantör: Swedbank

Kyrkoherde Anne Gräns telefon 0477-779004
Kyrkorådets ordf. Magnus Carlberg telefon 073- 506 44 95

TINGSRYDS PASTORATS KALENDER

Tingsryds pastorat välkomnar Er till våra kyrkor i Tingsås, Väckelsång, Urshult, Almundsryd, Linneryd, Älmeboda samt Södra Sandsjö.

VÅRA VERKSAMHETER

Välkomna till våra verksamheter i Tingsryds pastorat

LEDIGA TJÄNSTER

Tingsryds pastorat med 7 församlingar i en härlig gemenskap

Nödrop för Ukraina

Stöd de som drabbats av kriget.

Ge en gåva

BETRAKTELSE & TANKAR MED EMELIE

Prästen Emelie Melin delar med sig av sina betraktelser och tankar.

KONFIRMAND INFORMATION

Tingsryd, Väckelsång, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Södra Sandsjö och Älmeboda

Biskopen har ordet..

Biskop Fredrik Modéus Växjö Stift delar med sig av sina tankar

I SAMARBETE

Tillsammans kan vi bidra med mer gemenskap

FIN- FörsamlingsInstruktioN

Församlingsinstruktion för Tingsryds pastorat -är nu klar!

Församlingsråd / Kyrkoråd / Kyrkofullmäktige

Information gällande Församlingsråd / Kyrkoråd / Kyrkofullmäktige

MEDLEMSKAP I SVENSKA KYRKAN

Kyrkans breda verksamhet når många, och som medlem bidrar du till den. På den här sidan kan du läsa mer om ditt medlemskap och vad det kan ge dig, och många andra.

ACT GÅVA

Ge en gåva som berör och som gör skillnad-Tack!

GE EN GÅVA TILL KYRKANS VERKSAMHET

De finns fler olika sätt att bidra till Tingsryds pastorats verksamhet

SWISH

Du kan ge kollekt eller göra inköp från bokborden via Swish i alla våra sju församlingar.

GDPR- DATASKYDDSFÖRORDNING

I Tingsryds pastorat hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

MÅNADSBLAD

Månadsbladet finns nu som nyhetsbrev.