Foto: Oskar Olofsson

Ett pastorat sju församlingar

Sju församlingar i Tingsryds pastorat - Välkomna!

KYRKORNAS ÖPPETTIDER

Kyrkan är öppen i samband med helgens gudstjänst.

Våra begravningsdagar är torsdag och fredag.

Tingsås kyrka vardagar: 08.00-15.00

Väckelsångs kyrka: Kyrkans öppetider varierar kontakta vaktmästare

Urshults kyrka vardagar: 08.00-15.00

Almundsryds kyrka vardagar: 08.00-15.00

Linneryds kyrka vardagar: Kyrkans öppetider varierar kontakta vaktmästare

Älmeboda kyrka vardagar: 08.00-15.00

Södra Sandsjö kyrka vardagar : Kyrkans öppetider varierar kontakta vaktmästare

Vill man med säkerhet veta att kyrkan är öppen en viss tid, kontakta vaktmästare Birgitta Nordström tel: 0477-77 90 57.

Tingsryds pastorats kyrkor

Tingsås församling

Kyrkobyggnaden uppfördes 1853 efter ritningar av byggmästare Sven Nilsson i Säljeryd, Östra Torsås och bearbetades av Johan Fredrik Åbom. Invigningen ägde rum Helige Mikaels dag 1856 och förrättades av biskop Christopher Isac Heurlin.

Väckelsångs församling

Kyrkan uppfördes 1827-1828 och ersatte en medeltidskyrka som låg cirka 1 km åt nordost. Den 6 augusti 1827 lades grundstenen till den nya kyrkan av kronprins Oscar som gjorde ett uppehåll i Väckelsång på sin färd till Karlskrona.

Urshults församling

Nils Fredrik Wahlquist anlitades som byggmästare för att tillsammans med församlingsbornas dagsverken bygga den stora kyrka som beräknades rymma 1638 personer. Arbetet pågick 1808-1810 och invigningen förrättades den 4 oktober 1812 av biskop Ludvig Mörner.

Almundsryds församling

Kyrkan uppfördes 1828-31 norr om den gamla medeltida träkyrkan. Som byggmästare anlitades murarmästare Sven Sjöblom från Karlshamn. Kyrkan invigdes 1832 av kontraktsprosten Samuel Elmgren

Linneryds församling

Kyrkan är uppfördes 1797-1798 i empirestil efter ritningar av arkitekt Gustaf Pfeffer. P J Gullin från Korrö var byggmästare. År 1806 invigdes kyrkan av biskop Ludvig Mörner

Älmeboda församling

Kyrkan uppfördes åren 1876-1877 i historiserade blandstil efter ritningar av arkitekt Ludvig Hedin. Kyrkan invigdes den 19 september 1877 av biskop Gustaf Hultman

Södra Sandsjö församling

Den tidigare kyrkan i församlingen var en träkyrka uppförd 1590. Läget på den gamla kyrkan är markerat med ett kors på kyrkogården. Kyrkobyggnaden uppfördes 1836-1837 i empirestil efter ritningar av arkitekt Samuel Enander. Den 9 september 1838 invigdes kyrkan av biskop Esaias Tegnér