Foto: pixabay

Information och protokoll till Församlingsråd, Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige

Information och protokoll till Församlingsråd, Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige

Församlingsråd

Information till/ om församlingsråd i Tingsryds pastorat

Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige

Information till/om Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige i Tingsryds pastorat samt protokoll

FIN- FörsamlingsInstruktioN

Församlingsinstruktion för Tingsryds pastorat -är nu klar!