Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Begravning

Det är svårt att mista en vän, så svårt att mista en vän. Något fint går itu. Här jag. Var är du? Jag vill tro, att vi träffas igen. Psalm 799

Leva Vidaregrupp

Vi startar nu en Leva Vidaregrupp för dig som mist en nära. Vi samtalar kring sorgen och saknaden, Vi bjuder på fika.

Planerad start i slutet mars 2023. För mer information och anmälan kontakta Jörgen Gustavsson tel. 0477-77 90 70 

Sorg

När en nära anhörig och vän går bort omkullkastas vardagen och inget är sig likt.
Som nära anhörig uppstår många praktiska frågor som man måste ta ställning till samtidigt som man måste ta sig tid att sörja. Det är svårt att ta avsked från en människa som stått en nära. Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med båda kropp och själ, vi behöver ge oss tid att sörja. Våra Präster och diakoner har tystnadsplikt och erbjuder samtal om så önskas. Kontakta oss gärna.

 

Begravning

De närmast anhöriga funderar tillsammans igenom hur ni vill att begravningen ska utformas. Skriftliga-/ muntliga önskemål från den avlidne bör tas i beaktande samt den avlidnes önskan om jord-/ kremationsbegravning, men även val av viloplats. Många väljer att kontakta en begravningsbyrå som hjälper till med praktiska frågorna kring begravningen, vilket kan kännas tryggt i sorgeprocessen. 

 

Kyrkogårdsförvaltningen

Begravningsdagarna i Tingsryds pastorat är oftast torsdagar-/ fredagar. Vid jordbegravning bokas begravningen kl.11.00, gäller det kremationsbegravning bokas den oftast kl.14.00, i samtliga sju församlingar. Som medlem i Svenska kyrkan följer begravningen Svenska kyrkans ordning. All bokning av begravning sker genom Kyrkogårdsförvaltningen. 

 

Andra ceremonier

Till följd av inflyttning från andra länder ser vi också ceremonier från andra religioner, såsom katolska och muslimska.
Även våra frikyrkor ha en ordning som skiljer sig från Svenska Kyrkans Ordning.

 

Gravplats

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper gärna till med information om de olika gravskick som kan erbjudas, samt visa ut nya gravplatser. 

Borlig begravning

Om den avlidne inte valt att inte tillhöra Svenska Kyrkan eller något annat samfund, så kan man ha en borglig begravning som inte styrs av något regelverk och kan vara helt utan religiösa inslag. Förrättare kan vara någon person utsedd av kommunen eller någon från begravningsbyrån.

 

Begravningsombud i Tingsryds kommun

Ett begravningsombud ska bevaka frågor som berör dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Begravningsombudet ska bl.a granska att huvudmännen inom Svenska Kyrkan inte använder intäkterna från begravningsavgiften till församlingens övriga verksamhet, utan bara till begravningsverksamhet.

Länsstyrelsen utser ett eller flera begravningsombud när en församling eller kyrklig samfällighet är huvudman för begravningsverksamheten. Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar normalt församlingarna inom kommun.

Begravningsombud i Tingsryds kommun:

Sivert Eklund 070-892 38 19

Välkomna med Era frågor!

  

Foto: Jenny Sigeman/Ikon