Foto: Magnus Aronson/Ikon

Vigsel

I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut.

En minne för livet

Det finns goda möjligheter att sätta en personlig prägel på vigselgudstjänsten. Grundläggande är att det ska vara en gudstjänst i glädje och tacksamhet över livets och kärlekens gåva för både brudparet och gästerna. En högtidlig och fridfull stund att minnas hela livet-

Vissa brudpar vill skriva sina egna löften, sjunga en sång till varandra eller göra något annat personligt. Lägg vigseln på en nivå som känns äkta och avslappnat, som låter ord och toner smälta in hos alla närvarande och ger utrymme för er att tänka på varför ni är där.

Av kärlek till varandra och med resten av livet framför er.

 

Vigselsamtal

En kyrklig vigsel föregås alltid av ett vigselsamtal. Det kan äga rum antingen i kyrkan eller hemma hos brudparet. I det senare fallet brukar man se till att ha ett extra möte i kyrkan för att gå igenom ceremonin på plats.

Under vigselsamtalet planerar präst och brudpar vigseln. Vilka texter ska man välja, hur ska löftena låta, vem gör vad och när?
Normalt brukar prästen också ställa frågor till brudparet om hur och när de träffades, vad de tycker särskilt om hos varandra, vad de brukar göra tillsammans.

För prästen är det ett sätt att lära känna personerna bättre och utgör en bra grund för vigseltalet.

Olika traditioner

I Sverige är det tradition att brudparet går fram tillsammans, som en symbol för att kvinnan själv väljer sin man och mannen själv väljer sin kvinna och att de frivilligt och jämställda vandrar till vigseln.

Att reflektera över symboliken i de olika delarna i av ceremonin är också ett sätt att bli mera närvarande i vigseln. 

Välkomna att kontakta Tingsryds pastorat

 

Boka en vigsel? 

Kontakta Tingsryds pastorat på telefon 0477-779000 eller maila in Er önskan om vigseldag och plats till tingsryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Välkomna!