Foto: Kristin Lidell/Ikon

Diakoni

Har du lite tid och engagemang över? Och vill engagera dig ideellt? Då behövs du i vårt pastorat.

DIAKONI-OMSORG OM MEDMÄNNISKAN

Diakoni betyder att tjäna, omsorg om människan i livets alla olika situationer.

Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är Diakonernas stora uppgifter.

Diakoni kan beskrivas som den KRISTNA TRON omsatt i praktisk handling.

I vårt pastorat finns Daikoni och Diakoniarbete med särskilt ansvar för kyrkans sociala arbete.

SAMTAL

Samtal med Diakon är kostnadsfria och under tysdnadsplikt. Samtalen kan vara i grupp eller enskilt.

Har du svårt att ta dig till oss kan vi erbjuda hembesök efter överenskommelse. 

Du är välkommen att komma till oss och prata om stort och smått, om det som känns tungt och det som glädjer dig. Vid vissa tillfällen i livet känns det extra angeläget att ha någon som lyssnar. Det kan vara efter en förlust av någon nära, vid arbetslöshet, en skilsmässa eller när livet känns motigt.

Du är också välkommen när du behöver ett bollplank att diskutera med vare sig det gäller relationer, ekonomi, föräldraroll eller andra saker som du funderar över.

MÖTESPLATSER

Utöver de ordinarie gudstjänsterna erbjuds en rad olika träffpunkter. Det är vår förhoppning att våra mötesplatser ska bidra till att människor får uppleva gemenskap och knyta nya kontakter med andra.

Du är välkommen till vilken församling du vill oavsett var du bor.

DIAKONER
Anna Fosselius 0477-77 90 16
anna.fosselius@svenskakyrkan.se
Anna Sjödalen 0477-77 90 11
anna.sjodalen@svenskakyrkan.se