Foto: Christer Brosche

DOP

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dop!

Dopet

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. 

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.

 

Dop för ungdomar

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och unga vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning  eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

 

Dop och medlemskap

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

Vill ni boka dop

För att boka dop dag ring Elinita Ottosson på telefon 0477-779042 måndag till torsdag kl.09.30-15.00 eller växeln på telefon 0477-779000.

 

Det går också bra att maila: elinita.ottosson@svenskakyrkan.se