Södra Vi-Djursdala församling

Södra Vi och Djursdala som bildar en egen församling ligger i den småländska kommunen Vimmerby. Församlingen tillhör Linköpings stift och gränsar i norr till Östergötland.

Södra Vi och Djursdala är en gammal bygd, redan 1311 omnämns Södra Vi, eller Vij som det då kallades, för egen kyrksocken. Första gången Djursdala omnämns är i ett gåvobrev från 1398 och år 1422 benämns församlingen Djursdala.
I församlingen finns tätorterna Södra Vi och Gullringen.

Välkommen att delta i våra gudstjänster och verksamhet och att besöka våra vackra kyrkor och kyrkogårdar. Öppettider hittar du under respektive kyrka.
 
Vill du kontakta oss?

Ring pastorsexpeditionen på tel: 0492-207 35.

Vi finns på Facebook också. Gilla oss gärna där och följ vad som händer i vår församling

Databasens namn – svenskakyrkan.se/sodravi

Tillhandahållare – Svenska kyrkan, Södra Vi - Djursdala församling

Ansvarig utgivare – Anita Waernqvist, kyrkoherde

-------------------------------------------------------------------

 

Välkomna till Södra Vi kyrka på lördag 21/1 kl 18.00 då vi inleder den ekumeniska helgen med musikgudstjänst. Välkomna även på söndag 22/1 kl 11.00 då vi fortsätter den ekumeniska gemenskapen med gudstjänst i Betel, Djursdala.

Vår nya biskop

Marika Markovits är Linköpings stifts nästa biskop. Vid biskopsvalets andra omgång i början av november fick hon 63,4 procent av rösterna och i januari väntar en flytt från Stockholm till Linköping. En flytt hon ser mycket fram emot.

”Jag har fått ett varmt och starkt välkomnande. Det här känns fantastiskt roligt”, säger Marika Markovits dagen efter valet. Hon är på plats i Linköping för att träffa bland annat stiftsstyrelsen och kontraktsprostarna – och media. Intresset för Linköpings stifts 65:e biskop är stort, delvis för att hon är stiftets första kvinnliga biskop, något reportrarna ställer många frågor om.

”Det är en stor sak och samtidigt en liten sak. Svenska kyrkan har under lång tid haft kvinnliga ledare i olika led, ett uttryck för var Svenska kyrkan befinner sig i dag och har gjort sedan länge, säger Marika.

I två år har hon varit domprost i Stockholm och dessförinnan arbetade hon som direktor på Stockholms Stadsmission i 17 år. Genom det arbetet har hon haft ett nära samarbete med Linköpings Stadsmission.

”Mitt hjärta klappar för de sociala frågorna, för diakonin i stiftet”, säger Marika och lyfter samtidigt andra områden hon ser som särskilt viktiga. Barn och ungas plats i kyrkan är ett sådant område. Hon har egna, goda erfarenheter från tiden i Västerleds församling i Stockholm.

”Jag upptäckte att kyrkan var en plats där jag fick möjlighet att växa. Jag fick förtroendet att bli ungdomsledare och det skulle jag säga är anledningen till att jag sitter här i dag, att det har funnits vuxna i kyrkan genom åren som har uppmuntrat mig att tro på mig själv som ledare”.

Hon tycker om att leda och utveckla men också att förvalta.

”Jag tror på ett ledarskap som bygger på det tidigare ledare gjort. Jag har stor respekt för biskop Martins arbete där han hela tiden lyft vikten av levande församlingar och ideellt engagemang.

Marika Markovits är uppväxt i Farsta och har med undantag av präststudieåren i Uppsala bott hela sitt liv i Stockholmsområdet. Nu är hon nyfiken på Östergötland och norra Småland och längtar efter att komma till församlingarna på besök.

Med i flytten till Linköping finns 19-åriga sonen Edvin och whippeten Banksy, en hund som tagit Marika till miljöer hon aldrig trott att hon skulle besöka: Hundracingbanor. Där får familjens vinthund utlopp för sin lust att springa.

Förutom hundintresset tycker hon om att se ubåtsfilmer och att dyka. Hon är tyskspråkig tack vare sin pappa som kom till Sverige som flykting efter andra världskriget. Hon uppskattar rak kommunikation och som person är hon hängiven sitt arbete.

”Att vara präst är en passion för mig!”.

/Katarina Blyme

 

Marika Markovits Foto: Steve Nyström

Marika Markovits
Biskop electa, d v s vald till biskop
Ålder: 58 år
Prästvigd: januari 1994 för Stockholms stift
Bor i: domprostgården i Gamla stan
Flyttar till: biskopsgården i Linköping

15 januari biskopsvigs hon i Uppsala domkyrka av ärkebiskop Martin Modéus

21 januari tas hon emot i Linköpings domkyrka.