Södra Vi-Djursdala församling

Södra Vi och Djursdala som bildar en egen församling ligger i den småländska kommunen Vimmerby. Församlingen tillhör Linköpings stift och gränsar i norr till Östergötland.

Södra Vi och Djursdala är en gammal bygd, redan 1311 omnämns Södra Vi, eller Vij som det då kallades, för egen kyrksocken. Första gången Djursdala omnämns är i ett gåvobrev från 1398 och år 1422 benämns församlingen Djursdala.
I församlingen finns tätorterna Södra Vi och Gullringen.

Välkommen att delta i våra gudstjänster och verksamhet och att besöka våra vackra kyrkor och kyrkogårdar. Öppettider hittar du under respektive kyrka.
 
Vill du kontakta oss?

Ring pastorsexpeditionen på tel: 0492-207 35.

Vi finns på Facebook också. Gilla oss gärna där och följ vad som händer i vår församling

Databasens namn – svenskakyrkan.se/sodravi

Tillhandahållare – Svenska kyrkan, Södra Vi - Djursdala församling

Ansvarig utgivare – Anita Waernqvist, kyrkoherde

-------------------------------------------------------------------

 

Välkommen att delta i vår barnverksamhet

Barnverksamheten består av Babysång, Kyrklek och Barnkörer.  

Läs mera om barn- och konfirmandverksamheten under respektive flik.

Vill du delta i vår verksamhet eller har du några frågor, ring till församlingsassistent Ida Johansson på tel: 0492-207 83 eller till pastorsexpeditionen på tel: 0492-207 35