Våra kyrkor

Södra Vi - Djursdala är en gammal bygd och kristendomen kom hit tidigt. Den första kyrkan i Södra Vi räknas till de äldsta i landet och bör ha tillkommit under tidig medeltid, dvs före 1300-talet. Första gången Djursdala omnämns är i ett gåvobrev från 1398. Namnet hör med stor sannolikhet samman med sjön Juttern. Inte minst med tanke på att stavningen då var Juttersdala och senare även Jursdala.

Södra Vi kyrka

Södra Vi kyrka ligger vackert på höjden ovanför sjön Kröns västra strand invid gamla riksvägen, cirka 11 km norr om Vimmerby i Södra Vi samhälle.

Djursdala kyrka

Djursdala kyrka ligger naturskönt och högt belägen med utsikt över sjön Juttern cirka 10 km norr om Vimmerby. Namnet Djursdala kommer av namnet på sjön och på 1700-talet benämndes församlingen just "Juttersdala".

Gullringens församlingshem

Gullringen är såsom samhälle är betydligt yngre än Södra Vi, bara drygt 100 år. Den direkta anledningen till samhällets framväxt var järnvägen, närmare bestämt byggandet av Östra Centralbanan kring sekelskiftet 1800-1900.


   
Betydande för Södra Vi samhälles utveckling har varit prosten Arndt Grape. Grapes upptäckt av den hälsobringande källan 1759 och den därmed framväxande brunnsrörelsen har präglat bygden. Till Södra Vi hälsobrunn strömmade gäster från när och fjärran. Som mest mottog man 600 gäster årligen. Driften av hälsobrunnen höll på ända fram till 1946.