Körverksamhet

Vill du ta dig ton? Välkommen till någon av våra körer!

I Södra Vi-Djursdala församling finns en vuxenkör; "Kyrko- och hembygdskören" som leds av vår kantor Lennart Sjöstedt. Vi har också en barnkör som leds av församlingsassistent Ida Johansson.

Om du vill veta mera om barnkören, se under fliken ”Barnverksamhet” eller  ring Ida Johansson på tel: 0492-207 83 

Om du vill vara med i vår sångargemenskap i Kyrko- och hembygdskören eller veta mera, ring Lennart Sjöstedt på tel: 0492-207 80.