Gullringen

Gullringen är såsom samhälle är betydligt yngre än Södra Vi, bara drygt 100 år. Den direkta anledningen till samhällets framväxt var järnvägen, närmare bestämt byggandet av Östra Centralbanan kring sekelskiftet 1800-1900.

 

Stationshuset byggdes och stationen fick först namnet Saxen, efter platsens enda hus. Det namnet fick emellertid snart ändras, eftersom det redan fanns en järnvägsstation i landet med samma namn. Järnvägsstationen fick istället namnet Gullringen och invigningen skedde under högtidliga former den 8 juni 1902 av kung Oscar II.

Gullringens församlingshem med kyrksal

För platsen där samhället idag ligger, som tidigare bestått av ren skogsbygd med Ålhults Gods som den stora arbetsgivaren för åtskilliga torpare och statare, innebar tillkomsten av järnvägen en stor förändring.

1964 byggdes Gullringens församlingshem med kyrksal, vilket fick stor betydelse för gudstjänstgemenskapen och föreningslivet i samhället. Klockstapel kom till tio år senare och invigdes den 8 september 1974.

Sedan 2021 har vi inte längre någon kyrksal i Gullringen, men istället firar vi gudstjänst på andra  ställen på orten, såsom friluftsgudstjänster eller i Elimkyrkan eller i Simhallen. 

Gullringens församlingshem 1964
Gullringens stationshus på 1930-talet
Kustpilens föregångare, loket "Sot-Sara" 1914