Barn- o ungdomsverksamhet

Välkommen att delta i vår barn- och ungdomsverksamhet.

Barnverksamheten består av Babysång och Juniorkör. Ungdomsverksamheten består i nuläget av konfirmationsläsning.

Läs mera om barn- och konfirmandverksamheten under respektive flik.

Vill du delta i vår verksamhet eller har du några frågor, ring till församlingsassistent Ida Johansson på tel: 0492-207 83 eller till pastorsexpeditionen på tel: 0492-207 35

Barnverksamheten

Några ord om församlingens barnverksamhet. Södra Vi – Djursdala församling är både geografiskt och befolkningsmässigt en liten församling med drygt 2 000 medlemmar. Men störst är inte alltid starkast. Som landsbygdsförsamling är vi glada och stolta över den verksamhet vi har.

Konfirmandverksamheten

Vad är konfirmationsläsning? Ja, varför ska man gå och läsa? Räcker det inte med skolan? Nej, därför att konfirmationsläsning handlar om dig själv och ditt eget liv, vem du är och vad du vill med ditt liv. Det är väl inte ointressant?