Dop

Att vara välkommen är att vara någon vars ankomst orsakar glädje

Att vara välkommen är att vara någon vars ankomst orsakar glädje, så står det i alla fall i Nationalencyklopedins ordbok.

Vill ni boka dop?
För att boka dop ringer du till pastorsexpeditionen tel: 0492- 207 35. Säkrast når du oss tisdag till fredag mellan kl 9-13, men vi svarar även på andra tider. 

Dop nu eller längre fram
Förr blev man automatiskt medlem i Svenska kyrkan när man föddes. Nu är det istället dopet som är vägen i in i kyrkan. Om ni som föräldrar vill att ert barn ska tillhöra kyrkan, kan ni säga ja till den här inbjudan till dop. Om ni av någon anledning vill vänta med dopet till ett senare tillfälle, kan ni tala om för oss att ni vill att barnet ska tillhöra kyrkan i väntan på dop.

Barnets namn
När ett barn döps säger prästen barnets namn högt så att hela församlingen hör det. Men det är inte vid dopet barnet får sitt namn, utan när föräldrarna bestämmer vad barnet ska heta - även odöpta barn har ju namn. Namnen ska anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln.

Dopets vatten är en inbjudan till ett liv med Gud. Dopet är en stor och viktig handling men samtidigt något mycket enkelt - i dopet blir vi lovade att hur våra liv än blir, finns Gud vid vår sida.

Dopvattnet är en symbol för rening. Varje människa lever ju också de första månaderna av sitt liv i vatten. Ur vattnet föds vi sedan in i en stor värld till ett liv bland människor där vatten är en förutsättning för liv. 

Dopljuset påminner om att Jesus är världens ljus. Han vill leda oss på vägen genom livet och liksom ett ljus visa vägen i mörkret.

Dopets tecken
Den långa klänningen visar att barnet inte bara ska växa fysiskt utan också i sitt inre och i sin tro. Den vita färgen är en symbol för renhet.

Att hålla ett nyfött barn i sin famn väcker många känslor. Ett under har skett!  Drömmarna och förväntningarna som väcks till liv är många men också oron inför framtiden och det stora ansvaret man får som förälder.  En ny liten människa ska växa upp och formas i ens hem och man undrar kanske hur man ska kunna ge det all den kärlek och trygghet som det behöver.

På Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se och på www.dopsajten.se kan du läsa mera om dopet. Att vara välkommen är att vara någon vars ankomst orsakar glädje, så står det i alla fall i National-
encyklopedins ordbok.