Djursdala kyrka

Djursdala kyrka ligger naturskönt och högt belägen med utsikt över sjön Juttern cirka 10 km norr om Vimmerby. Namnet Djursdala kommer av namnet på sjön och på 1700-talet benämndes församlingen just "Juttersdala".

Genom särpräglad ishavsmältning är hela dalgången uppbyggd av stora mjuka kullar med ravinartade bildningar i öster. Odlingslandskapet är mosaikartat med stora öppna åkrar i dalgången, som övergår i vackra ängar och hagar mot dalsidorna. 


HISTORIK
Vår vackra träkyrka började byggas den 9 maj 1692 och invigdes den 30 november samma år av prosten Johan Phoenix, Vimmerby.  Klockstapeln, som tillkom några år senare, är från 1698 och har två klockor. Kyrkan byggdes för att ersätta den gamla, som tillsammans med sin klockstapel, brunnit ned våren 1691.
Under åren 1707-08 ”blev hon rikeligen och väl bemålad” med bilder ur Gamla och Nya Testamentet. Målningarna ger kyrkorummet en säregen prägel och utfördes av två mästare från Eksjö, Petter Wadsten och Zakarias Hake.
 
På korväggen finns ett altarskåp. Det anses vara ett tyskt arbete från slutet av 1400-talet. Det består av en tredelad framställning av gestalter ur den heliga historien och den första kristna martyrhistorien bl a Maria med Jesusbarnet, den heliga Katarina av Alexandria, den heliga Dorothea  av Alexandria och den heliga Agnes av Rom. På utsidan av det stängda skåpet kan man se den heliga Anna med Maria och Jesusbarnet samt den heliga Georg, S:t Göran, med en drake.
 
Predikstolen är genom sina skulpturarbeten och sniderier mycket intressant. Den är sannolikt äldre än kyrkan och flyttad hit från någon annan kyrka i samband med målningarna 1708. Skulpturerna föreställer Frälsaren samt Matteus, Markus, Johannes, Lukas och Petrus.
 
Dopfunten är gjord av polerad, grå kalksten. Den är från 1600-talet och huggen i stenmästaren Michael Hackes verkstad  Skänninge.
 
Orgeln byggdes 1841 av klockaren Anders Jonsson i Ringarum. 1988 återställdes den i ursprungligt skick. Den har nio stämmor i en manual med bihangspedal.

Vill ni boka en guidad visning eller tid för vigsel- eller dopgudstjänst? Ring i så fall pastorsexpeditionen i Södra Vi på tel: 0492-207 35.  Läs mera om vigseln under Vigsel i vänstermenyn.

 

BRÖLLOP OCH DOP
Djursdala kyrka är också en mycket populär vigsel- och dopkyrka. Varje år är det många par som väljer att ha sitt bröllop eller att döpa sitt barn i vår kyrka. 

 

ÖPPETTIDER  2023

Välkomna till Djursdala kyrka

Kyrkan öppen för besök och enskild andakt på helger i samband med gudstjänster, dop och vigslar etc. 

Kyrkan är även öppen på vardagar om vaktmästare finns på plats.

SOMMAREN 2023

Under perioden 1 juni - 31 augusti är kyrkan öppen på helgfria tisdagar-fredagar mellan kl 9.00-15.00.

 

Welcome to Djursdala church

The church is open on Saturdays and Sundays when there is a service.

The church will also be open on weekdays if the caretaker is present.

DURING SUMMER 2023

During the period 1 June - 31 August, the church is open on non-holiday Tuesdays-Fridays between 9.00  O'clock am and 3 O'clock pm.

 

Willkommen in der Kirche von Djursdala!

Die Kirche zur Besichtigung oder zum stillen Gebet, an den Wochenenden im Verbindung mit Gottesdienst, Taufe, Trauung usw. geöffnet.

Die Kirche ist, wenn ein Küster verfügbar ist, auch an Wochentagen geöffnet.

SOMMER 2023

In der Zeit vom 1. Juni bis 31. August ist die Kirche außer an Feiertagen dienstags bis freitags von 9.00 bis 3.00 Uhr geöffnet.