Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Månsarps församling

Välkommen till vår hemsida!

Månsarps församling tackar alla som bidragit till Julkampanjen.
Med glädje kan vi berätta att över 40 000 kr har noterats för vår församling

Arkiveringsdatumet för kampanjen har gått ut