Foto: Magnus Aronsson

Förtroendevalda

Information om kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Månsarps församling samt protokoll

Förtroendevalda i Månsarps församling (20220101-20251231)

Ordinarie:
Peter Gustavsson, ordf.
Susan Gard, vice ordf.
Pär Aronsson
Jens Bahr
Mats Berggren 
Sara Enell
Joel Gustavsson
Anna Hjerpe
Ingegärd Hugosson
Axel Johansson
Lars Johansson
Lovisa Karlsson
Mikael Svenningsson
Gunilla Waern
Britt-Marie Weidby

Ersättare:
Anne Wik Holm
Kjell Dahlström
Yvonne Lindblad Johansson
Maria Villysson
Sven Birgersson
Linda Berggren
Peter Hallberg 

Ordinarie:
Lars Johansson, ordf.
Lennart Abrahamsson, vice ordf.
Jens Bahr
Anne Bäck
Kjell Dahlström
Susan Gard 
Ingegärd Hugosson
Mikael Svenningsson
Anton Jalnefur, Kyrkoherde
Ersättare:
Joel Gustavsson
Mattias Hultberg
Axel Johansson
Carola Svenningsson
Vakant

Anna Grimäng Carlman, godkänd
Helena Johansson
Lena Edman