Foto: André Larsson

ACT

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet.

ACT har en grupp i Månsarps församling som på olika sätt uppmärksammar det bistånds- och utvecklingsarbete som ACT utför internationellt. 

Vill du vara med i månsarps ACT-grupp?

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.