Foto: Stefan Edvinsson

Kyrkogården

Gravplats och tjänster

Gravplats

Kistgrav - Urngrav - Askgravplats - Minneslund

Gravskötsel

Vad gravskötsel innehåller, prislista, flerårsavtal, övriga tjänster

Vattnet stängs av 11 nov.

inför vinterperioden

Allhelgonatid

Välkommen till Månsarps kyrka och kyrkogård!