Foto: Anton Jalnefur

Gudstjänst & Mässa

Gudstjänsten är församlingens centrum. Hit får vi komma med allt vi bär på och i gemenskap med andra bär vi fram det inför Gud. I gudstjänsten delar vi livet tillsammans.

Foto: Ingrid Laago

Be en bön där du just nu är, tänd ett ljus i ljusbäraren, använd en bönesten när den möjligheten finns, kontakta församlingens präster/diakon. Möjligheterna är många och du får nyttja dem.