Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvismare församling

En landsbygdsförsamling öster om Örebro, med tre kyrkor och tillhörande kyrkogårdar. En öppen gemenskap där människor i alla åldrar och livssituationer kan möta Gud och varandra.

Aktuellt från Svenska kyrkan

Prenumerera via RSS

Frågor och meddelanden till oss i Kvismare församling. Kryssa gärna i vad ärendet avser nedan