Foto: Birgitta Maltén

Norrbyås kyrka och kyrkogård

Välkommen till Norrbyås kyrka och kyrkogård.

Öppettider för norrbyås kyrka

Kyrkan är öppen när någon personal finns på plats.
Ring oss gärna tel. 019-586100, för att få veta om öppettider för aktuell vecka.

Hitta till Norrbyås kyrka

Se karta nedan, eller scanna QR koden med din telefon.

Norrbyås kyrka

Tornbyggnaden är från tidigt 1100-tal. Norrbyås var under katolska tiden eget pastorat. Efter reformationen blev det annex till Stora Mellösa.
1691 erhöll norrbyåsarna tillstånd att insamla kollekt till kyrkans ombyggnad. Kyrkan byggdes om och tillökades ånyo 1817. Ritningen härtill finns i Örebro läns fornminnesförenings arkiv.
På 1880-talet flyttades predikstolen till kyrkans norra vägg.
Orgeln är från 1914, byggd av firman C A Setterqvist & Son och kostade då cirka 4000 kr.
Sommaren 1924 genomgick kyrkan en restaurering. Tak och väggar målades i ljus färgton, golvet bekläddes med linoleum. En ljuskrona av mässing skänktes av prostinnan Augusta Brandel. Den finns numera i sakristian. Altarprydnaden utgörs av ett förgyllt kors med en törnekrans och ett blått fält som bakgrund.
I tornet finns två klockor. Stora klockan är försedd med följande inskrift: &rdquoAv remnor är denna klåcka fördärvad åhr 1748 och med kyrkans omkostnad omgiuten i Örebro åhr 1749 av P. Petraeus. Laudate deum in cymbalis In jubilationis omnis spiritus laudate nomen domini haleluia. Den sista meningen betyder i översättning: Loven Gud med cymbaler, med alla själens jubel loven Herrens namn! Halleluja!
Lillklockan bär följande inskrift: 1656. Si Deus Pro Nobis Quis Contra Nos. Laudate Eum in Timpano Et Ch Chor, Laudate Eum In Cordis Et Organdi. Detta betyder i översättning: 1656. Om Gud är med oss, ho är då emot oss. Loven Honom med puka och loven Honom med dans: loven Honom med strängaspel och med sång.
Vid restaureringen 1953 påträffades under kyrkans golv rester av kyrkans äldsta östmur och kor, med koret liggande i höjd med nuvarande sydingång. Av fackmän bedömdes muren och koret härröra från 1100-talet.
Långhusbänkarna ersattes av nya slutna bänkkvarter enligt äldre förebild och eluppvärmning installerades.
I december 1962 fick församlingen mottaga en brudkrona som gåva från makarna Magda och John Fahlin. Brudkronan är modern och vackert utformad med odlade pärlor och vita glänsande safirer.
Annandag pingst 1965 ägde en vacker högtid rum i kyrkan i samband med att biskop Gösta Lundström invigde en dopfunt, tillverkad av kalksten från Yxhult, samt en väggbonad. Dopfunten och väggbonaden anskaffades av medel ur fond för Jordbrukets föreningsrörelse i länet. Fonden bildades 1955 till minne av godsägaren och förre kyrkvärden Knut Lindström.
En kormatta komp. av QL Kruse, Ateljé Libraria och vävd på Örebro Läns Hemslöjd skänktes av framlidna sjuksköterskan Anna-Lisa Gustavsson.
År 1974 skänkte familjerna Welin och Paulsson en ljusbärare till minne av framlidne kyrkvärden Gunnar Eriksson, Åsen.
År 1985 anlitades arkitekten Jerk Alton för en modernisering av kyrkorummet. Väggar och inredning ommålades, kapprum och toalett installerades liksom vattenburen elvärme och ett nytt trägolv. En golvljusstake i driven mässing, komponerad och tillverkad av Fongs Gelbgjuteri, Gränna, skänktes av Astrid och Hans Fischer till återinvigningen av kyrkan. Ett piano inköptes.
År 1988 fick församlingen ett processionskors skänkt av Ingegärd och Jan Johansson.
År 1996 utvidgades kyrkogården med en minneslund som invigdes av kontraktsprosten Ronny Ericson. Mark och medel till denna har skänkts av familjen Fischer på Sörby Säteri.