GDPR

Personuppgiftshantering i Kvismare församling

VAD ÄR GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

HUR HANTERAR VI PERSONUPPGIFTER I KVISMARE FÖRSAMLING?

Ibland behöver vi samla in personuppgifter om dig eller den du är vårdnadshavare för. Vi gör det för att ni bland annat ska kunna få del av utskick och delta i vissa aktiviteter.

Vi sparar inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt. När uppgifterna inte längre fyller sitt syfte raderas de från våra register.

Du kan när som helst begära att få information om vilka personuppgifter vi har som rör dig och den du är vårdnadshavare för.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon 019-586100 eller e-post kvismare.forsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer om GDPR i Svenska kyrkan Klicka här