Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Vi finns för dig i livets alla skeden Kontakta pastorsexpeditionen för bokningar, tel. 019-58 61 00

Dop i Kvismare församling

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. En fin tradition som bjuder in till gemenskap. I dopet får vi ett löfte om att Gud alltid har omsorg om oss.

Konfirmation

Född 2009? Då är det Din tur att bjudas in till Konfirmation!

Vigsel

Går ni i giftastankar? Boka vigsel i någon av våra fina kyrkor

Begravning

Avsked - farväl - sorg. Vi hjälper dig med begravningsgudstjänsten.