Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Vi finns för dig i livets alla skeden Kontakta pastorsexpeditionen för bokningar, tel. 019-58 61 00

Dop

Vill du döpa dig eller ditt barn, eller har frågor om dop?

Konfirmation

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig.

Vigsel

Går ni i giftastankar? Boka vigsel i någon av våra fina kyrkor

Begravning

Avsked - farväl - sorg. Vi hjälper dig med begravningsgudstjänsten.