Våra kyrkor och kyrkogårdar

Stora Mellösa, Norrbyås och Gällersta kyrkogårdar.

Välkommen till våra kyrkor och kyrkogårdar i Kvismare församling.

Säkerhetsåtgärder med gravstenar på våra kyrkogårdar

Med början under år 2019 kommer vi att testa alla gravstenar på våra kyrkogårdar i Kvismare församling. Gravstenar som inte bedöms som säkra kan vi behöva lägga ner. Detta görs försiktigt. Gravstenar är gravrättsinnehavares egendom. Vi kontaktar de innehavare vars gravstenar behöver åtgärdas.

Stora Mellösa kyrka och kyrkogård

Välkommen till Stora Mellösa kyrka och kyrkogård.

Norrbyås kyrka och kyrkogård

Välkommen till Norrbyås kyrka och kyrkogård.

Gällersta kyrka och kyrkogård

Välkommen till Gällersta kyrka och kyrkogård.

Gravar och gravskötsel

Läs mer om gravskötsel och om gravrätt.

Söker du gravsatta på någon av våra kyrkogårdar?

Prova att besöka hemsidan Gravar.se för att söka där kostnadsfritt. Sök då namn och välj Kvismare församling. Har du frågor, kontakta oss på tel. 019-586100.

För att se kartor över våra kyrkogårdar, se denna hemsida: Webbkarta kyrkogårdar

Begravningsavgift, vad är det?

Här kan du läsa mer om det https://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravningsavgift

Begravningsombud
Länsstyrelsen skall enligt 10 kap 1 § begravningslagen (1990:1144) förordna ett eller flera ombud för att granska hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombud för Kvismare församling är Anne-Lie Edlund,  tel. 019-6112868.