Foto: Blende8

Gravstenssäkring på kyrkogårdarna

Nu har har vi testat alla gravstenar på Stora Mellösa, Norrbyås och Gällersta kyrkogårdar. Nedlagda stenar behöver åtgärdas. Har du en grav vars gravsten är bristfälligt förankrad eller har bedömts som farlig på annat sätt, så får du ett brev med information om att åtgärda stenen. När ni åtgärdat stenen kontaktar ni oss så vi kan kontrollera att den är säker. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa oss, tel. 019-586100