Förtroendevalda i Kvismare församling

Kvismare församling har ett Kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd under mandatperioden 2022-2025