Parkering delvis avstängd vid Ceremonihallen

Södra delen av parkeringen vid Ceremonihallen på Pålsjö västra begravningsplats är på grund av ett grävningsarbete avstäng 19 november – 31 december 2018. Den halvan av parkeringen som ligger närmst Ceremonihallen är dock öppen. Vid brist på parkeringsplats hänvisar vi till parkeringen väster om krematoriet, vid vallgraven, samt parkeringsytan vid Romares väg. Vi beklagar olägenheter som kan uppstå i samband med grävningsarbetet och hoppas på förståelse!