Foto: Johan Sundqvist

Församlingshem

Här hittar du församlingshem och lokaler i anslutning till kyrkorna. Många av dem går att hyra till olika sammankomster. Hör av dig till pastorsexpeditionen för mer information.

Scenen Maria församlingshem

Stora salen i Maria församlingshus

Här hittar du bilder och information om Stora salen i Maria församlingshus.

Församlingssalen i S:ta Anna kyrka

Här hittar du bilder och information om Stora salen i S:ta Anna kyrka.

Solfångaren, församlingssalen

Här hittar du bilder och information om församlingssalen i Solfångaren på Maria Park.

Svenska kyrkan Söder

Här hittar du bilder och information om Stora salen i Svenska kyrkan Söder.

Stora salen i S:t Olofs kyrka

Här hittar du bilder och information om Stora salen i S:t Olofs församlingshem.

Adolfsbergskyrkans församlingssal

Här hittar du bilder och information om Stora salen i Adolfsbergskyrkan.

Mariasalen i Den Gode herdens kyrka

Här hittar du bilder och information om Stora salen i den Gode Herdens kyrka.

Stora salen i Allhelgonakyrkan

Här hittar du bilder och information om Stora salen i Allhelgonakyrkan.

Bord och stolar. En scen samt ett piano.

Stora salen i Elinebergskyrkan

Här hittar du bilder och information om Stora salen i Elinebergskyrkan.

Bord och stolar

Skolhuset

Här hittar du bilder och information om Skolhuset vid Raus kyrka.

Ett flygfoto på en vit, medeltida kyrka. Kyrkan har grönt tak och trappstegsgavlar. Den ligger inbäddad i grönska.

Våra kyrkor

I Svenska kyrkan Helsingborg finns många olika gudstjänstlokaler. Några är från medeltiden, andra betydligt nyare. Här kan du gå virtuella rundturer i var och en av dem.

En kvinna sitter bakom två datorskärmar vid ett skrivbord.

Pastorsexpeditionen

För ärenden som rör dop, vigsel och begravning i Svenska kyrkans ordning samt om du vill bli medlem eller avsluta ditt medlemskap.