Foto: Johan Sundqvist

Församlingshem och lokaler

Här hittar du församlingshem och lokaler i anslutning till kyrkorna. Många av dem går att hyra till exempel inför dop eller andra sammankomster. Hör av dig till pastorsexpeditionen mer mer information.

Scenen Maria församlingshem

Stora salen i Maria församlingshus

Här hittar du bilder och information om Stora salen i Maria församlingshus.

Församlingssalen i S:ta Anna kyrka

I S:ta Anna kyrka går det att hyra Stora salen för till exempel dopkalas och begravningskaffe. Här får du mer information kring lokalen och kan se bilder på hur den ser ut.

Solfångaren, församlingssalen

I Solfångaren på Maria Park, går det att hyra lokal för till exempel dopkalas och begravningskaffe. Här får du mer information kring lokalen och kan se bilder på hur den ser ut.

Svenska kyrkan Söder

I Svenska kyrkan Söder går det att hyra Stora salen för till exempel dopkalas och begravningskaffe. Här får du mer information kring lokalen och kan se bilder på hur den ser ut.

Stora salen i S:t Olofs kyrka

I S:t Olofs församlingshem går det att hyra Stora salen för till exempel dopkalas och begravningskaffe. Här får du mer information kring lokalen och kan se bilder på hur den ser ut.

Adolfsbergskyrkans församlingssal

I Adolfsbergskyrkans församlingssal går det att hyra Stora salen för till exempel dopkalas och begravningskaffe. Här får du mer information kring lokalen och kan se bilder på hur den ser ut.

Mariasalen i Den Gode herdens kyrka

I den Gode herdens kyrka går det att hyra Stora salen för till exempel dopkalas och begravningskaffe. Här får du mer information kring lokalen och kan se bilder på hur den ser ut.

Stora salen i Raus församlingsgård

I Raus församlingsgård går det att hyra Stora salen för till exempel dopkalas och begravningskaffe. Här får du mer information kring lokalen och kan se bilder på hur den ser ut.

Bord och stolar. En scen samt ett piano.

Elinebergskyrkans församlingshem

I Elinebergs församlingshem går det att hyra Stora salen för till exempel dopkalas och begravningskaffe. Här får du mer information kring lokalen och kan se bilder på hur den ser ut.

Bord och stolar

Skolhuset

I Skolhuset vid Raus kyrka går det att hyra två salar samt kök för till exempel dopkalas och begravningskaffe. Här får du mer information kring lokalen och kan se bilder på hur den ser ut.

Kyrkorna i Helsingborgs pastorat

I Svenska kyrkan Helsingborg finns många olika gudstjänstlokaler. Några är från medeltiden, andra betydligt nyare. Här kan du gå virtuella rundturer i var och en av dem.

En kvinna sitter bakom två datorskärmar vid ett skrivbord.

Pastorsexpeditionen

För ärenden som rör dop, vigsel och begravning i Svenska kyrkans ordning samt om du vill bli medlem eller avsluta ditt medlemskap.