Amos Helsingborg

Amos Helsingborg är ett magasin som delas ut till alla hushåll i Helsingborg. I Amos kan du få möta människor i olika skeden av livet, läsa om tro och tradition och lära känna Svenska kyrkan Helsingborg.

Amos tar avstamp i det allmänmänskliga och skildrar frågor som berör bland annat relationer, livsval och människovärde. Tidningen innehåller dels många lokala artiklar från Helsingborg, men också reportage som speglar resten av landet och världen utanför Sverige. Tidningen är en gåva från Svenska kyrkan Helsingborg till dig.

Teatern som ger dig sanningen om dig

På scen står tre ihåliga lådor, och i varje låda ligger en person ihopkrupen. Föreställningen heter Generation prestation. En föreställning med tre elever på utbildningen Teater på turné som ställer sig, och dig, frågan om när och hur man egentligen blir vuxen.

Det våras för världskören

Jonas Engström är tillsammans med Emma Leijon en av initiativtagarna till Helsingborgs världskör som man både kan lyssna till och delta i under H22.

Tonsättaren Fredrik Sixten tittar rakt in i kameran. Han har glasögon, kort, vit skäggstubb och beige tröja.

Ny musik och stora känslor i påskens drama

Kamratskap och svek, försäkran och förnekelse, lidande och död. Passionshistorien som börjar med Jesu intåg i Jerusalem och slutar med korsfästelsen är kyrkoårets största drama. Nu berättas det i ett helt nyskrivet verk, tonsatt av Fredrik Sixten, med uruppförande i S:ta Maria kyrka i Helsingborg 3 april 2022.

Vy över äng med riklig grönska med inslag av röda och blå blommor.

Ängen - en vänlig grönska

På Helsingborgs begravningsplatser pågår arbete med att på olika sätt gynna den biologiska mångfalden. En metod är att låta gräsytor växa upp för att sköta dem som äng med rum åt blomstrande växter, insekter och andra djur. Under året kommer fler ängar att anläggas men det kan komma att ta flera år innan en rikligt blomstrande äng står klar.

Alla nummer av Amos

Amos kommer ut tre gånger per år. Här finns datum för nästkommande nummer.

Datum för Amos Helsingborg 2022

  • Nr 1 - 3 mars   

    Nr 2 - 2 juni     

    Nr 3 - 8 december   

Vi vill gärna veta vad du tycker om tidningen. Är det något du vill att vi ska skriva eller berätta om? Tveka inte att höra av dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Mejla till redaktionen för Amos Helsingborg