Amos Helsingborg

Amos Helsingborg är ett magasin som delas ut till alla hushåll i Helsingborg. I Amos kan du få möta människor i olika skeden av livet, läsa om tro och tradition och lära känna Svenska kyrkan Helsingborg.

Amos tar avstamp i det allmänmänskliga och skildrar frågor som berör bland annat relationer, livsval och människovärde. Tidningen innehåller dels många lokala artiklar från Helsingborg, men också reportage som speglar resten av landet och världen utanför Sverige. Tidningen är en gåva från Svenska kyrkan Helsingborg till dig.

Alla nummer av Amos

Amos kommer ut fyragånger per år. Här finns datum för nästkommande nummer.

Datum för Amos Helsingborg 2021

  • Nr 1 - 5 april   

    Nr 2 - 3 juni     

    Nr 3 - 9 september   

    Nr 4 - 25 november

Vi vill gärna veta vad du tycker om tidningen. Är det något du vill att vi ska skriva eller berätta om? Tveka inte att höra av dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Mejla till redaktionen för Amos Helsingborg