Medeltida tegelmurar i blått ljus
Foto: Josefine Sjöqvist

Om oss och organisation

Svenska kyrkan Helsingborg är ett pastorat som består av de tre församlingarna Maria, Gustav Adolf och Raus samt en kyrkogårdsförvaltning med begravningsverksamhet. Till pastoratet hör också ett kyrkokansli.

Svenska kyrkan Helsingborg är en del av den världsvida kyrkan och hör hemma i den evangelisk-lutherska kyrkofamiljen, vilket innebär en trosgemenskap utanför Sveriges gränser. Pastoratet tillhör Lunds stift.

Våra gudstjänster är den självklara utgångspunkten för oss, en samlingsplats där vi rustas, inspireras och tar emot glädje och livsmod genom Guds ord. Men vi erbjuder också ett rikt konsert- och körliv, verksamhet för liten som stor, retreater, samtalsgrupper, ungdomsgrupper, uteverksamhet och mycket mer. Hos oss blir du medlem genom dopet eller genom en medlemsansökan.

Här kan du läsa mer om organisation och styrning.

Glaskors och evangelieboken på ett altaret med glasmålning i bakgrunden.

Församlingarna

Här får du veta mer om de tre församlingarna i pastoratet.

Ett gammaldags fönster med blyinfattade rutor. Solen faller in genom fönstret och rutorna bildar ett möster i pastellfärger på fönsterkarmen.

Så styrs Svenska kyrkan Helsingborg

Svenska kyrkan styrs av förtroendevalda som väljs vart fjärde år i kyrkovalet. Här får du en överblick över denna organisation. Du hittar också protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden här.

En man och ett barn står på stranden och tittar ut över havet. Vågor rullar in.

Församlingsinstruktion, vision, pastoraler och arbetsordning

Här kan du läsa församlingsinstruktionen för Svenska kyrkan Helsingborg. I denna finns samlat de regler och den programförklaring som gäller i vår verksamhet. Här hittar du också de pastoraler och handlingsplaner som är kopplade till församlingsinstruktionen.

En klippskreva med vatten. Utanför syns havet.

Budget och årsredovisning

Här hittar du budget och årsredovisning för Svenska kyrkan Helsingborg.

Några unga tjejer sitter och skrattar vid ett bord.

Bli medlem

Tack vare våra medlemmar har vi möjlighet att erbjuda ett stort utbud av verksamheter. Här finns en plats för dig, du är välkommen vem du än är. Så här gör du för att bli medlem.

Två unga kvinnor sitter vid en putsad vägg.

Tack för att du är medlem.

Tack vare våra medlemmar kan Svenska kyrkan bedriva en omfattande verksamhet. Här kan du läsa om vad vi gör.