Glaskors och evangelieboken på ett altaret med glasmålning i bakgrunden.
Foto: Josefine Sjöqvist

Församlingarna

Här får du veta mer om de tre församlingarna i pastoratet.

S:ta Maria kyrka i Helsingborg ses snett uppifrån. Det är en röd, medeltida tegelkyrka med koppartak.

Maria församling

Maria församling vill samverka med alla goda krafter i samhället för att tjäna de människor som bor, lever och verkar här. I allt vi gör vill vi vara bärare av Guds kärlek så som vi möter den hos vår herre Jesus Kristus.

Längst fram i koret i en kyrka från 1800-talet. Vi ser målade glasfönster, både gammeldags och moderna, stolar, pelare i röd tegelsten, vita, putsade väggar upplysta i grönt, ett altare och ett massivt kvadratiskt glaskors.

Gustav Adolfs församling

I Gustav Adolfs församling finns stora delar av världen inom räckhåll. Södra och östra Helsingborg, där församlingen ligger, har en tydlig karaktär av mångkultur och mångfald.

En vit medeltida kyrka. Vita moln på himlen. Kyrkogård i förgrunden.

Raus församling

I Raus församling vill vi tillsammans, utveckla och växa i vårt uppdrag att leva i tillit till Jesus och att förmedla hopp och medmänsklighet. Vi vill vara en öppen, innerlig och växande församling.