Ett antal barn och ungdomar sitter på en sten stor som en klippa och äter ris från tallrikar.
Foto: Therese Andrée Kjellström

Internationellt arbete

Svenska kyrkan Helsingborg engagerar sig i flera internationella projekt. Vi är en del i den världsvida kyrkan och delar ansvar för människor som behöver hjälp.

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Svenska kyrkan bedriver ett aktivt internationellt arbete och här i Helsingborg bidrar människor på olika sätt i detta och har gjort under många år. Historiskt har det alltid hört till kyrkans identitet att sträcka sig bortom den egna nära gruppen.

– Som kristna människor och med möjligheter att hjälpa dem som behöver hjälp finns det egentligen inga alternativ, säger kyrkoherde Kristian Lillö och anknyter därmed till sin företrädare Gudrun Erlansons linje, alltså att kyrkan har ett ansvar att dela bördorna i världen och att hjälpa dem som inte har det så gott ställt som vi själva. 

Här kan du läsa om pastoratets olika projekt.

Hope for Children in Ethiopia

Svenska kyrkan Helsingborg har under flera år samverkat med och ekonomiskt stöttat ett par organisationer i Etiopien som verkar för att ge nytt hopp åt familjer, barn och unga. Bland dessa finns Hope for Children in Ethiopia.

Livsförändrande utbildning för kvinnor i Etiopien

Svenska kyrkan Helsingborg ger stöd åt en hel del internationella projekt. I Etiopien får bland annat unga kvinnor möjlighet att studera teologi. Initiativtagare och ambassadör är Tomas Andersson som till vardags är ekonomichef inom pastoratet.

Mentormammor jobbar med förebyggande hälsovård

I Sydafrika, Etiopien och Swaziland finns mentormammor som stöttar utsatta mammor i att bättre kunna ta hand om sina barn. Svenska kyrkan Helsingborg stöttar detta projekt med en halv miljon kronor om året fram till 2021.

Sex flickor i närbild som bär vatten på huvudet.

Hutano, en by där barn får en framtid

Sedan flera år ansvarar Maria församling i Svenska kyrkan Helsingborg för uppehälle, skolgång och mediciner åt ett antal föräldralösa barn i hälsobyn Hutano i Zimbabwe. Här kan du läsa mer om detta hjälpprojekt.

Tre nyckelpigor sitter på en gren. Vita blommor syns också.

Internationella grupper

I Svenska kyrkan Helsingborg finns flera internationella grupper, som jobbar med insamlingar och internationella frågor. Du är välkommen att engagera dig.