Närbild på två händer som sträcks upp mot skyn. Blå himmel i bakgrunden, solen strilar genom fingarna.
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Ungdom

En gemenskap där det är tillåtet att vara sig själv. Vi strävar efter att inte värdera varandra utifrån prestation, utseende, etnicitet, sexuell läggning, ekonomi eller liknande.

med anledning av pågående pandemi

En del av våra verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har nu öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Vi har bröllop och dop med max 8 deltagare samt begravning med max 20 deltagare. Vi uppdaterar löpande vårt kalendarium med öppettider och händelser.

Några kallar sig troende, några gör det inte. Här finns plats för skratt och gråt, samtal om det som är viktigt i livet, tro & tvivel. Förutom träffarna i veckorna åker vi på utflykter och läger och ibland på resor. Vi firar mässa och/eller andakt tillsammans i samband med att vi träffas! 

Det kostar ingenting att vara med och du behöver inte anmäla dig, Du kommer när du kan och vill.

Hitta mer information på facebook:

Maria ungdom, Ung kraft

Lukas, ungdomsgruppen i Adolfsbergskyrkan

Kyrkans Unga i Raus församling

Mötesplats Ättekulla, i samarbete med Fritid Helsingborg

FUSK, Filborna Ungdom Svenska kyrkan