Två händer sträcks upp mot himlen.
Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Ungdom

En gemenskap där det är det är tillåtet att vara sig själv och vi strävar efter att inte värdera varandra utifrån prestation, utseende, etnicitet, sexuell läggning, ekonomi eller liknande.

med anledning av pågående pandemi

En del av våra verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har nu öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Från 1 juni gäller nya regler angående hur många som får delta fysiskt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis dop, bröllop, begravning, konserter och gudstjänster. Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler är olika i storlek och utformning, vilket gör att antalet människor som får samlas i de olika lokalerna skiljer sig åt. Här hittar du en lista med max antal deltagare i våra olika kyrkor, begravningskapell, ceremonilokaler och samlingssalar. 

Några kallar sig troende, några gör det inte. Här finns plats för skratt och gråt, tro och tvivel, samtal om det som är viktigt i livet. Förutom ungdomsträffarna så åker vi på läger och utflykter tillsammans. Vi firar mässa eller andakt tillsammans i samband med att vi träffas!

Det kostar ingenting att vara med och du behöver inte anmäla dig.
Välkommen att vara med när du kan och vill.