Två händer sträcks upp mot himlen.
Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Ungdom

En gemenskap där det är det är tillåtet att vara sig själv och vi strävar efter att inte värdera varandra utifrån prestation, utseende, etnicitet, sexuell läggning, ekonomi eller liknande.

Några kallar sig troende, några gör det inte. Här finns plats för skratt och gråt, tro och tvivel, samtal om det som är viktigt i livet. Förutom ungdomsträffarna så åker vi på läger och utflykter tillsammans. Vi firar mässa eller andakt tillsammans i samband med att vi träffas!

Det kostar ingenting att vara med och du behöver inte anmäla dig.
Välkommen att vara med när du kan och vill.