En kvinna i en sjukhussäng samtalar med en präst som har ryggen mot kameran.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för dig som är patient, närstående eller personal. Vi finns som stöd till anhöriga, ger själavård och erbjuder samtal.

Kontakt

via sjukhusets växel 042 - 406 10 00. För kontaktuppgifter direkt till medarbetarna se längst ner på sidan.

Om sjukhusyrkan

I sjukhuskyrkan på Helsingborgs lasarett arbetar två präster och en diakon från Svenska kyrkan Helsingborg samt en pastor som är anställd av olika frikyrkor i Helsingborg med omnejd.

Tystnadsplikt

Sjukhuskyrkans anställda har tystnadplikt och för inga journaler.

Samarbete med andra religioner

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och samarbetar även med företrädare för annan tro. I Sjukhuskyrkans uppdrag ligger ett ansvar att förmedla kontakt med andra religioner och trossamfund. För detta finns ett stort nätverk upparbetat.
Det går också bra att kontakta sjukhuskyrkan även för dig som inte har någon gudstro.

Stilla rum

På första våningen i lasarettets huvudbyggnad finns ett rum där den som vill kan gå in och få en stunds lugn och ro. Rummet är till för alla religioner och också för den som inte är troende. Här bjuder vi in till andakt måndag-fredag kl. 11.45.

Ett rum med milt grågrön färg på väggen, mörkblå draperier från golv till tak och en bord med en vas, ett ljus och en anteckningsbok
. Foto: Monica Hervén

Andlig vård i hemmet

När livet inte alltid blir som vi tänkt skapas en mängd frågor. Här finns våra präster och diakoner till stöd och hjälp i en utsatt situation. Det finns hopp i varje situation och en medvandrare i din utsatthet.

Moln och en blå himmel och solen lyser genom molnen uppåt.

Leva vidare

Att leva vidare då en närstående dött är svårt. I sorgen kan det kännas bra att få dela det man har upplevt med andra som är i en liknande situation.