En kvinna i en sjukhussäng samtalar med en präst som har ryggen mot kameran.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för dig som är patient, närstående eller personal. Vi finns som stöd till anhöriga, ger själavård och erbjuder samtal.

Kontakt

via sjukhusets växel 042 - 406 10 00. För kontaktuppgifter direkt till medarbetarna se längst ner på sidan.

Om sjukhusyrkan

I sjukhuskyrkan på Helsingborgs lasarett arbetar två präster och en diakon från Svenska kyrkan Helsingborg samt en pastor som är anställd av olika frikyrkor i Helsingborg med omnejd.

- När livet ställs på sin spets eller är hotat börjar många tänka på existentiella frågor som man kanske håller tillbaka när allt rullar på. Det kan handla om ifall man gjort rätt livsval, vad som är meningen med livet, varför man blivit sjuk och så vidare. Vi är en samtalspartner och närvaro i det som är svårt, säger Agneta Stenermark Nyberg, präst i sjukhuskyrkan i Helsingborg. 

Tystnadsplikt

Sjukhuskyrkans anställda har tystnadplikt och för inga journaler.
- Det är viktigt att veta för det finns människor som vid sjukdom vill ha möjlighet att prata med någon  som inte är involverad i deras övriga liv eller vård, exempelvis närstående eller vårdpersonal, säger Agneta Stenermark Nyberg.

Samarbete med andra religioner

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och samarbetar även med företrädare för annan tro. I Sjukhuskyrkans uppdrag ligger ett ansvar att förmedla kontakt med andra religioner och trossamfund. För detta finns ett stort nätverk upparbetat.
Det går också bra att kontakta sjukhuskyrkan även för dig som inte har någon gudstro.

Stilla rum

På första våningen i lasarettets huvudbyggnad finns ett rum där den som vill kan gå in och få en stunds lugn och ro. Rummet är till för alla religioner och också för den som inte är troende.

Ett rum med sobert grå färg på väggarna, mjuk belysning. Sex-sju stolar står i en halvcirkel. Ett altare med en tavla rakt i blickfånget. Modernt.
Foto: Josefine Sjöqvist