En tecknad bild med olika bilder av kyrkans verksamheter med inriktning miljö. Vi ser en kyrka, barn som sjunger i kör, en kvinna som ber, ett vindkraftverk, en dator, ett tåg, med mera.

Miljö- och hållbarhetsarbete

Svenska kyrkan Helsingborg är miljödiplomerad enligt Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om vår miljövision, miljöpolicy samt exempel på hur vi arbetar med hållbarhet.

Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling är ett redskap för att ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor. En av drivkrafterna i miljödiplomeringsprocessen är en teologisk övertygelse om att det är nödvändigt att arbeta med hållbar utveckling.

-Att vara människa är att förundras över livets storslagenhet i såväl det lilla som det stora, att leva i gemenskap med nuet och framtida generatione, söka sanning och omvärdera gamla sanningar och när så behövs, vända om, börja på nytt. Allt detta är grunddrag i en ansvarsfull livshållning och ett gott liv ur alla perspektiv, säger Kristian Lillö, kyrkoherde i Svenska kyrkan Helsingborg.

 

"För oss är det en självklarhet att vi ska värna skapelsen"

Svenska kyrkan Helsingborg ska miljödiplomeras i Svenska kyrkans regi i december. Det är resultatet av ett och ett halvt års arbete för att skruva på det miljöarbete som funnits sedan tidigare i pastoratet.

Miljövision och miljöpolicy

Här kan du läsa den miljövision och miljöpolicy som Svenska kyrkan Helsingborg arbetar efter.

I förgrunden ser vi en kvinna med långt hår och vit tröja samt en man i glasögon och blå skjorta. De sitter på en trappa utomhus. I bakgrunden ser vi planteringar på en kyrkogård, blå himmel och delar av ett äldre hus i tegel med koppartak. Fyra ord står på bilden: Förundran, Gemenskap, Sanning och Omvändelse

Skapelseteologi

Kyrkoherde Kristian Lillös tankar kring skapelseteologi är grunden för det miljö- och hållbarhetsarbete som bedrivs i Svenska kyrkan Helsingborg.

Mål för miljöarbetet

Här kan du läsa de övergripande mål Svenska kyrkan Helsingborg har inom miljöarbetet och arbetet med hållbar utveckling.

Ett barn syns suddigt i bakgrunden. Hen håller en hjärtformad bit av en våffla framför sig.

Praktiskt miljöarbete i Svenska kyrkan Helsingborg

Svenska kyrkan Helsingborg finns över hela staden och har en bred verksamhet. Det gör att vi kan arbeta många olika sätt med miljö och hållbar utveckling. Här får du några exempel på vad vi gör.

Nyårsdagen 2021, andakt med miljötema

Medverkande: Kristian Lillö, präst, John Perry, saxofon

Artiklar om hållbarhetsarbete

Klimat, miljö och tro

Vad gör egentligen Svenska kyrkan för klimatet? Och borde inte kyrkan, som tror på en skapande Gud, generellt vara den som är bäst på att ta hand om miljön? Eller släpper kristna miljöfrågan lite eftersom perspektivet ändå är att himlen är målet? Maria Aas Åhlén är präst i Svenska kyrkan Helsingborg och ger sina tankar och svar kring kyrkan och arbetet med miljön.

Vår vision – en fossilfri begravningsverksamhet

Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning bedriver grön verksamhet, på mer än ett sätt. Genom Svenska kyrkans miljödiplomering arbetar förvaltningen för att nå en helt fossilfri begravningsverksamhet senast år 2030, ett arbete som innebär många stora förändringar i en verksamhet som är väldigt beroende av maskiner och teknik för att fungera.