För förskola och skola

Svenska kyrkan Helsingborg vill vara en resurs i förskolornas och skolornas arbete och ett stöd för elever och lärare. Med utgångspunkt i läroplanen erbjuder vi kostnadsfria skolprogram för olika årskurser, kunskap om kristendom, tradition och lära, vandringar inför högtider, symboler och livsåskådningsfrågor.

När det lider mot jul - för förskola 4-5 år

Se på julkrubban och upplev julevangeliet på ett interaktivt sätt med teater och sånger som barnen känner igen. Spelas i Gustav Adolfs kyrka, Adolfsbergskyrkan, S:t Olofs kyrka, Den Gode herdens kyrka.

Julspel för förskoleklass - årskurs 3

I en dramatiserad och musikalisk föreställning som förändras från år till år får vi vara med om vad som hände den där första julen. Spelas i Adolfsbergskyrkan. Föreställningen är ca 30 minuter lång.

Allhelgonavandring - årskurs 5

Allhelgona och Halloween, hör det ihop?. Varför firar vi i kyrkan allhelgonahelgen? Vi börjar i Allhelgonakyrkan och sen går vi en vandring på Råå kyrkogård.

Stegprojekt för årskurs 4

Eleverna får lära känna en kyrka, grunderna i kristendom, högtider, vad som finns i en kyrka och vem som jobbar där. En träff besöker vi er, och 4 gånger träffas vi i Adolfsbergskyrkan .

Symboler i teglet för årskurs 5

Följ med på en skattjakt och leta upp de symboler som gömmer sig i Adolfsbergskyrkans tegel.

Kärleksvägen, en påskvandring för årskurs 2

Klassen får följa med på en vandring i Adolfsbergskyrkan där vi på olika sätt får lära oss om vad som hände den första påsken och om påskens olika dagar.

Värdegrundsteater förskola 3-5 år

Förlåt är en liten interaktiv föreställning om hur man är en bra kompis och Moder jord är en interaktiv föreställning om hur vi kan ta hand om varandra, naturen och vår skapelse.

Övriga bokningar för förskola/skola i Gustav Adolfs församling

Här kan du också boka kyrka inför lucia eller avslutning eller guidade turer i kyrkan, värdegrundsteater, symbolvandringar på förfrågan.

Ett flygfoto på en vit, medeltida kyrka. Kyrkan har grönt tak och trappstegsgavlar. Den ligger inbäddad i grönska.

Våra kyrkor

I Svenska kyrkan Helsingborg finns många olika gudstjänstlokaler. Några är från medeltiden, andra betydligt nyare. Här kan du gå virtuella rundturer i var och en av dem.