Välkommen till kyrkogårdsförvaltningen

Tre hängande vattenkannor.

När stängs vattnet av på begravningsplatserna?

Vattnet är normalt avstängt från november till mars

Kyrkogård med gravstenar, träd, och annan grönska. Ett krematorium från 1920-talet med runt torn finns i bakgrunden.

Containrar vid Krematoriets parkering

Från och med onsdag den 8/4 står det tillfälligt containrar placerade på parkeringsutrymmet vid Krematoriet. Det är kylcontainrar som vi kan ta i bruk om vi får ett ökat behov av kylutrymme till exempel på grund av framflyttade begravningar. Vi har i dagsläget inget sådant behov.