Kyrkogårdsförvaltningen

Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning ansvarar för drift och skötsel av åtta begravningsplatser, samt för all verksamhet inom kapell och krematorium i Helsingborgs Pastorat.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till kyrkogårdsförvaltningens expedition, krematoriets expedition, våra begravningsplatser samt verkstad.

Magnolia som blommar vid krematoriet

Aktuellt på våra begravningsplatser

Här hittar du nyheter, information om pågående projekt samt reportage.

Hitta graven

Sök efter graven på SvenskaGravar.se

Liten piké lastad med sommarblommor. Parkerad på en grusgång omringad av gravplatser och grönska.

Gravskötsel

​ Vi har lång erfarenhet utav skötsel av gravplatser och tillhandahåller våra tjänster till alla som önskar detta. Våra tjänster erbjuds till ett självkostnadspris och omfattar bland annat nyanläggning/renovering av gravplats samt skötselåtagande och utsmyckning.

Exempelbild över vy i den digitala kartan från Krematoriekyrkogården.

Besök våra begravningsplatser digitalt

Vill du se hur minneslunden ser ut, försöka hitta en specifik gravplats, eller bara upptäcka begravningsplatsen därifrån du befinner dig? Här kan du besöka våra begravningsplatser digitalt med panoramabilder.

Begravningskapell i rött tegel med vita detaljer och grönt tak.

Våra kapell och ceremonilokaler

Här presenteras kapell och ceremonilokaler för begravning. Samtliga sex lokaler är öppna för alla, oavsett trosinriktning. Ceremonihallen samt lilla och stora salen på krematoriet går att få utan religiösa symboler.

Vy över gravkvarter. Gravplatser omslutna av buxbomshäckar. Gravvårdar i olika former och färg. Riklig grönska.

Våra begravningsplatser

Här finns information om våra åtta begravningsplatser inom Helsingborgs pastorat.

En svart järngrind står lite öppen. I bakgrunden skymtar kyrkogården.

Gravplatser

Vid val av gravplats är det den avlidnes egna önskan som ska vara vägledande. Här finns information om gravplatser och de gravskick som finns inom Helsingborgs Pastorat.