Foto: Josefine Sjöqvist

Kyrkoherdens ord

Här hittar du länk till bloggen och de predikningar och artiklar som kyrkoherde Kristian Lillö har skrivit.

Predikningar med mera av Kristian Lillö

2020-12-21 julandakt med julevangeliet på Zoom.

2020-11-15 Predikan i Den Gode Herdens kyrka söndagen före domsöndagen.

2020-08-30 Predikan i Gustav Adolfs kyrka och Adolfsbergskyrkan.

2020-07-26 Predikan i webbandakt, Kristi förklaringsdag

2020-07-12 Predikan i webbandakt, Apostladagen

2020-02-23 Predikan Fastlagssöndagen Gustav Adolfs kyrka

2020-02-12 Morgonmässa Gustav Adolfs kyrka.

2020-02-06, meditation om hopp på sinnesromässa i Gustav Adolfs kyrka. 

2019-12-01, predikan första söndagen i advent 2019 i Gustav Adolfs kyrka.

2019-11-17, Predikan söndagen före Domsöndagen 2019 i Gustav Adolfs kyrka.

2019-11-02 Predikan Alla helgons dag 2019, Den Gode Herdens kyrka.

2019-10-20 Predikan 18 söndagen efter trefaldighet, söndagsmässa i S:t Olofs kyrka och mässa i Adolfsbergskyrkan.

2019-10-12 Bön och reflektion i samband med att Mariakyrkans orgel är s(evig)extio.

2019-08-18 Goda förvaltare

2019-06-04, Betraktelse Lunds Domkyrka

2019-04-18, predikan Skärtorsdagen 2019, Den Gode Herdens kyrka

2019-03-31, predikan, midfastosöndagen 2019, S:t Olofs kyrka.

2019-03-17, predikan andra söndagen i fastan 2019, Den Gode Herdens kyrka.

2019-03-03, predikan fastlagssöndagen 2019, Den Gode Herdens kyrka.

 2019-02-03, meditation vid ljusvesper, S:ta Anna kyrka.

2019-01-13, predikan, Den Gode Herdens kyrka

2018-12-30, predikan, Raus kyrka

2018-12-17, julandakt, S:ta Maria kyrka

2018-12-02, predikan första söndagen i advent i Gustav Adolfs kyrka.

2018-11-04, meditation, S:ta Anna kyrka

2018-09-16, predikan, S:ta Maria kyrka

Artiklar med mera av Kristian Lillö

2020-12-14 Krönika Helsingborg Amos december 2020 (pdf)

2020-11-25, debattartikel i Kyrkans tidning, Kristian Lillö och övriga kontraktsprostar i Lunds stift samt Tomas Andersson, ekonomichef i Svenska kyrkan Helsingborg.

2020-11-23, Zeit unde Ewigkeit - Zoomföredrag Washington DC.

Insändare Kyrkans tidning 12 november 2020, Tomas Andersson och Kristian Lillö (pdf)

2020-10-08 ABC(D) Helsingborgs pastorat, sammanställning över framtidsbeslut.

2020-07-24 Låt kyrkoråden bli remissinstanser till förslaget om den nya Svenska kyrkan (skrivelse av Kristian Lillö och Tomas Andersson)

2020-07-08 reaktion på ledare i SVD

2020-06-12, ledare i Amos, ”Så som jag har älskat”.

2020-06-11, Kyrkans Tidning nr 24, replik.

2020-05-20, Kyrkans Tidning nr 21, replik ”För sent att digitalisera församlingsbegreppet”

2020-04-03, ledare i Amos ”Radical Invention”.

2020-02-06 tal under Manifestation för hopp.

2020-01-23 Debattartikel publicerad i Kyrkans tidning ”Jag är skeptisk till tanken om gemensamt lönecentrum”?
- relaterad artikel i Kyrkans tidning 2020-01-09

2020-01-20 Martin Luther King - religionsdialog för fred

2019-11-29, ledare Amos ”Hushållsinformation”

2019-10-18, ledare Amos ”Att gå in i dimman”

2019-09-06, ledare Amos ”To be there”.

2019-09-02, IRL 

2019-06-07, ledare Amos ”Vad är allt det här?”

2019-04-12, ledare Amos Helsingborg, ”Top ten”

2019-02-08, ledare Amos Helsingborg, ”The World is not enough”

2018-12-19, replik till insändare i Helsingborgs Dagblad

2018-12-12, insändare Thursdays in Black, Helsingborgs Dagblad

2018-11-30, ledare, Amos Helsingborg

2018-10-26, ledare, Amos Helsingborg

2018-09-07, ledare, Amos Helsingborg

2018-05-22, ledare, Amos Helsingborg