Bokallé och grusgång längs med kv. XVIII östra sida.
Foto: Helena Flodin

Nytt gravkvarter på Pålsjö kyrkogård

Just nu anläggs ett nytt gravkvarter för kistgravplatser på Pålsjö kyrkogård.

Pålsjö kyrkogård är till ytan Helsingborgs största och utgörs av ett flackt vidsträckt område öster om Pålsjö skog i norra Helsingborg. De första delarna invigdes 1913 och ritades av stadsarkitekt O M Landsberg. Med åren har fler kvarter iordningsställts.  

Just nu pågår ett större arbete med att anlägga ett nytt gravkvarter för kistgravplatser på kyrkogården. Kvarteret har namngivits kv. XVIII och kommer att ligga invid de gravkvarter som senast tagits i bruk för kistgravsättning och löper längs med den nyanlagda muren i väst.

Ett stort långsmalt gräsfält. Bostadsbebyggelsen avskärmas med en nybyggd mur i väst.
Foto: Helena Flodin

Anläggningsarbetet kommer att pågå under vår/sommar och tidig höst 2021. Vi hoppas på överseende och förståelse för eventuella olägenheter som uppstår under anläggningstiden.

Har du frågor?
Har du frågor är du välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen via telefon
(mån–fre 10.00-12.00): 042 - 18 91 70 eller mejl: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se