Psalmböcker som ligger på hög.
Foto: Jim Elfström /Ikon

En psalmbok för dig som vill sjunga med

Om du som är medlem vill sjunga med i psalmer under livesända och digitala gudstjänster, men saknar en psalmbok i hushållet kan du få hämta en kostnadsfritt i någon av våra kyrkor. Hur du gör kan du läsa mer om här.

Psalmböckerna går att hämta i nedanstående kyrkor under de tider då kyrkan är öppen. Antalet psalmböcker är begränsat, men om efterfrågan är stor kan vi beställa fler. Det är endast en psalmbok per hushåll. Öppettiderna för kyrkorna där det går att hämta finns i vårt kalendarium som du hittar här på startsidan. 

Här kan du hämta psalmbok:

  • För medlemmar i Filborna församling: Den Gode Herdens kyrka
  • För medlemmar i Gustav Adolfs församling: Gustav Adolfs kyrka
  • För medlemmar i Maria församling: S:ta Maria kyrka, S:ta Anna kyrka och S:t Andreas kyrka
  • För medlemmar i Raus församling: Allhelgonakyrkan, Elinebergskyrkan, Raus kyrka

Om du inte har möjlighet att gå till en kyrka för att hämta, men behöver en psalmbok kan du höra av dig till din församlingsexpedition så hjälper vi dig vidare där. Kontaktuppgifter till församlingsexpeditionerna finns på den här länken:

Församlingsexpeditioner - kontakt