Djurö, Möja och Nämdö församling

Prata med oss

Kontakt

Djurö, Möja och Nämdö församling Besöksadress: Högmalmsvägen 4, 13973 DJURHAMN Postadress: Box 40, 13902 DJURHAMN Telefon: +46(8)57154400 E-post till Djurö, Möja och Nämdö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Djurö, Möja och Nämdö församling

Ditt andliga hem i skärgården!

Vår församling är en av Stockholms minsta till invånarantal men största till ytan. En stor del av mellanskärgården hör till vår församling och vi har kyrkor och kapell på flera av öarna. Välkommen att kontakta expeditionen för mer information!

Öppettider

Tisdagar: 9-12 och 13-15

Onsdagar och torsdagar: 13-15

Tel: 08-571 544 00

Besöksadress: Högmalmsvägen 4, Djurhamn

Postadress: Djurö-Möja-Nämdö församling, Box 40, 139 02 Djurhamn

Lördag 24/2: 18.00 Helgmålsmusik.
Söndag 4/3: 11.00 Gudstjänst med små och stora, nattvard. Barnkören framför musikalen "Vara Någon".

Djurö kyrka

Lördag 24/2: 18.00 Helgmålsmusik. Söndag 4/3: 11.00 Gudstjänst med små och stora, nattvard. Barnkören framför musikalen "Vara Någon".

Söndag 25/2: 13.00 Samtalsgudstjänst med nattvard.
Söndag 11/3: 13.00 Gudstjänst med små och stora.
Söndag 25/3: 13.00 Gudstjänst med nattvard, förbön och ljuständning.

Möja prästgård

Söndag 25/2: 13.00 Samtalsgudstjänst med nattvard. Söndag 11/3: 13.00 Gudstjänst med små och stora. Söndag 25/3: 13.00 Gudstjänst med nattvard, förbön och ljuständning.

18.00 Djurö kyrka: Gullewi Dunback berättar om Einar Ekberg och sjunger sånger ur hans amerikarepertoar.
Varmt välkommen!

Helgsmålsmusik 24/2

18.00 Djurö kyrka: Gullewi Dunback berättar om Einar Ekberg och sjunger sånger ur hans amerikarepertoar. Varmt välkommen!

19.00 Djurö bibliotek - "Fogelstad, fem kvinnor, fem viljor, en tanke" - en musikalisk monolog med Anna-Lena Hemström. 
Bokning av biljetter: 08-570 486 45, 073-917 25 70.

Teater 7/3

19.00 Djurö bibliotek - "Fogelstad, fem kvinnor, fem viljor, en tanke" - en musikalisk monolog med Anna-Lena Hemström. Bokning av biljetter: 08-570 486 45, 073-917 25 70.

Lika litet som barnet i moderlivet vet om sin tillkomst, lika litet vet vi om det eviga livet.

Martin Luther
Församlingsdialog är ett forum där församlingsbor, förtroendevalda och anställda möts och samtalar om församlingens verksamheter och visioner. Vi tar tacksamt emot frågor, önskemål, ris och ros. Vi ses efter varje kyrkofullmäktigesammanträde. Välkomna!

Församlingsdialog

Församlingsdialog är ett forum där församlingsbor, förtroendevalda och anställda möts och samtalar om församlingens verksamheter och visioner. Vi tar tacksamt emot frågor, önskemål, ris och ros. Vi ses efter varje kyrkofullmäktigesammanträde. Välkomna!

I kalendern kan du se tid och datum för gudstjänster och annan verksamhet i vår församling.

Kalender

I kalendern kan du se tid och datum för gudstjänster och annan verksamhet i vår församling.

Varje tisdag- och torsdagkväll har vi öppen verksamhet i Klockargården för alla som går i åk 6 och uppåt.

Ungdomskvällar

Varje tisdag- och torsdagkväll har vi öppen verksamhet i Klockargården för alla som går i åk 6 och uppåt.

Följ med oss till Skottland och ön Iona!

Konfirmation

Följ med oss till Skottland och ön Iona!

Mys i Möja prästgård

Grubbelklubb

Dogge Doggelito var hos vid det sista tillfället för Musik i sommarkväll i Djurö kyrka. Dogge berättade om sitt liv och sin tro och fick tillsammans med sin kusin hela kyrkan att sjunga och dansa! Härligt! (Klicka här för att se och höra)

Hela kyrkan dansar

Dogge Doggelito var hos vid det sista tillfället för Musik i sommarkväll i Djurö kyrka. Dogge berättade om sitt liv och sin tro och fick tillsammans med sin kusin hela kyrkan att sjunga och dansa! Härligt! (Klicka här för att se och höra)

Andra söndagen i fastan

Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema

Den kämpande tron

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Moseboken kapitel 32, vers 22 - 31

Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur led när de brottades med varandra. ”Släpp mig”, sade mannen, ”dagen gryr!” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” Han frågade honom: ”Vad är ditt namn?” — ”Jakob”, svarade han. Då sade han: ”Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat.” Jakob bad honom: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du mig om mitt namn?” Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel, ”ty”, sade han, ”jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv”. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft.

Epistel

Andra korinthierbrevet kapitel 6, vers 1 - 10

Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: 'Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag.' Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen, jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds, plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, jag har ingenting men äger allt.

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 15, vers 21 - 28

Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.” Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.” Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.” Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” — ”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.” Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 130, vers 1 - 8

En vallfartssång. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han skall befria Israel från alla synder.

Hemsidan

Saknar du information eller har du synpunkter på hemsidan - hör gärna av dig!

Åsa Meurling 08-747 54 64 Åsa Meurling