Djurö, Möja och Nämdö församling

Prata med oss

Kontakt

Djurö, Möja och Nämdö församling Besöksadress: Högmalmsvägen 4, 13973 DJURHAMN Postadress: Box 40, 13902 DJURHAMN Telefon: +46(8)57154400 E-post till Djurö, Möja och Nämdö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Djurö, Möja och Nämdö församling

Ditt andliga hem i skärgården!

Vår församling är en av Stockholms minsta till invånarantal men största till ytan. En stor del av mellanskärgården hör till vår församling och vi har kyrkor och kapell på flera av öarna. Välkommen att kontakta expeditionen för mer information!

Öppettider

Tisdagar: 9-12 och 13-15

Onsdagar och torsdagar: 13-15

Tel: 08-571 544 00

Besöksadress: Högmalmsvägen 4, Djurhamn

Postadress: Djurö-Möja-Nämdö församling, Box 40, 139 02 Djurhamn

Onsdag 14/2: 19.00 Askonsdagsmässa.
Söndag 18/2: 11.00 Ungdomsgudstjänst.
Lördag 24/2: 18.00 Helgmålsmusik.
Söndag 4/3: 11.00 Gudstjänst med små och stora, nattvard.

Djurö kyrka

Onsdag 14/2: 19.00 Askonsdagsmässa. Söndag 18/2: 11.00 Ungdomsgudstjänst. Lördag 24/2: 18.00 Helgmålsmusik. Söndag 4/3: 11.00 Gudstjänst med små och stora, nattvard.

Söndag 25/2: 13.00 Samtalsgudstjänst med nattvard.
Söndag 11/3: 13.00 Gudstjänst med små och stora.
Söndag 25/3: 13.00 Gudstjänst med nattvard, förbön och ljuständning.

Möja prästgård

Söndag 25/2: 13.00 Samtalsgudstjänst med nattvard. Söndag 11/3: 13.00 Gudstjänst med små och stora. Söndag 25/3: 13.00 Gudstjänst med nattvard, förbön och ljuständning.

Lika litet som barnet i moderlivet vet om sin tillkomst, lika litet vet vi om det eviga livet.

Martin Luther
Församlingsdialog är ett forum där församlingsbor, förtroendevalda och anställda möts och samtalar om församlingens verksamheter och visioner. Vi tar tacksamt emot frågor, önskemål, ris och ros. Vi ses efter varje kyrkofullmäktigesammanträde. Välkomna!

Församlingsdialog

Församlingsdialog är ett forum där församlingsbor, förtroendevalda och anställda möts och samtalar om församlingens verksamheter och visioner. Vi tar tacksamt emot frågor, önskemål, ris och ros. Vi ses efter varje kyrkofullmäktigesammanträde. Välkomna!

I kalendern kan du se tid och datum för gudstjänster och annan verksamhet i vår församling.

Kalender

I kalendern kan du se tid och datum för gudstjänster och annan verksamhet i vår församling.

Varje tisdag- och torsdagkväll har vi öppen verksamhet i Klockargården för alla som går i åk 6 och uppåt.

Ungdomskvällar

Varje tisdag- och torsdagkväll har vi öppen verksamhet i Klockargården för alla som går i åk 6 och uppåt.

Följ med oss till Skottland och ön Iona!

Konfirmation

Följ med oss till Skottland och ön Iona!

Mys i Möja prästgård

Grubbelklubb

Dogge Doggelito var hos vid det sista tillfället för Musik i sommarkväll i Djurö kyrka. Dogge berättade om sitt liv och sin tro och fick tillsammans med sin kusin hela kyrkan att sjunga och dansa! Härligt! (Klicka här för att se och höra)

Hela kyrkan dansar

Dogge Doggelito var hos vid det sista tillfället för Musik i sommarkväll i Djurö kyrka. Dogge berättade om sitt liv och sin tro och fick tillsammans med sin kusin hela kyrkan att sjunga och dansa! Härligt! (Klicka här för att se och höra)

Första söndagen i fastan

Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema

Prövningens stund

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Moseboken kapitel 16, vers 1 - 13

Abrams hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar, och en dag sade Saraj till Abram: ”Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne.” Abram samtyckte, och så tog Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abram hade då bott tio år i Kanaan. Abram låg med Hagar, och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sade Saraj till Abram: ”Denna skymf är ditt fel! Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig!” Abram svarade Saraj: ”Du bestämmer själv över din slavflicka — gör vad du vill med henne!” Saraj bestraffade henne, men då rymde hon. Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till Shur. ”Hagar”, sade han, ”Sarajs slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg?” Hon svarade: ”Jag har rymt från min matmor Saraj.” Då sade han till henne: ”Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne.” Och Herrens ängel sade: ”Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem.” Herrens ängel sade till henne: ”Du är havande och skall föda en son, och du skall ge honom namnet Ismael, ty Herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa skall han vara, han skall slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder skall han bo.” Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett namn: ”Du är Seendets Gud.” Ty hon tänkte: ”Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv?”

Epistel

Till hebreerna kapitel 4, vers 14 - 16

När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 4, vers 1 - 11

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: Det står skrivet: 'Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.' Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: 'Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.' Jesus sade till honom: Det står också skrivet: 'Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.' Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: ”Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.' Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 31, vers 2 - 6

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära. Du skall lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.

Hemsidan

Saknar du information eller har du synpunkter på hemsidan - hör gärna av dig!

Åsa Meurling 08-747 54 64 Åsa Meurling