Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Djurö, Möja och Nämdö församling Besöksadress: Högmalmsvägen 4, 13973 DJURHAMN Postadress: Box 40, 13902 DJURHAMN Telefon:+46(8)57154400 E-post till Djurö, Möja och Nämdö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Djurö, Möja och Nämdö församling

Ditt andliga hem i skärgården!

Vår församling är en av Stockholms minsta till invånarantal men största till ytan. En stor del av mellanskärgården hör till vår församling och vi har kyrkor och kapell på flera av öarna. Välkommen att kontakta expeditionen för mer information!

Expeditionens TELEFONTIDER

Måndagar: 13.00-15.00
Onsdagar: 13.00 -15.00
Torsdagar: 9.00-12.00
Fredagar: 10.00-12.00

Tel: 08-571 544 00

Besöksadress
Högmalmsvägen 4, Djurhamn

Postadress 
Djurö-Möja-Nämdö församling
Box 40
139 02 Djurhamn


Frågor kring gravrätt
Kontakta Isabell Öberg
Isabell.oberg@svenskakyrkan.se


Hemsidan

Saknar du information på hemsidan eller har synpunkter och tankar. 
Ring,skicka sms eller eposta   
tommie.johansson@svenskakyrkan.se 
070-2508933

Tommie Johansson  redaktör

Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag

Kyndelsmässodagen, som också kallas Jungfru Marie Kyrkogångsdag, handlar om hur Jesus enligt judisk lag (3 Mosebok 12) bars fram i templet av Josef och Maria när han var fyrtio dagar. I templet finns Symeon och Hanna som är gamla och har väntat, hoppats och trott på Gud under hela sina liv. När Jesusbarnet bärs fram i templet blir det tydligt för dem att Jesus är Gud och de ser Jesusbarnet som Guds gåva. Symeon menar att han nu när han sett ljuset kan dö i frid (Lukasevangeliet 2:22-38) och dagen har därför kommit att handla om ljuset. Ofta firas gudstjänster med ljustema, enligt gammal tradition kan man på kyndelsmässodagen också välsigna de ljus som ska användas i kyrkan under året. Att välsigna ljusen är att med bönens språk säga att vi litar på, och tackar för, Guds närvaro.

Tema

Uppenbarelsens ljus

Liturgisk färg

Vit. Byte till violett/blå efter kl 18

Altardekoration

På altaret ställer vi vita, röda och blå blommor och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Mika kapitel 7, vers 7-8

Men jag spanar efter Herren, jag väntar på Gud, min räddare: min Gud skall höra mig. Triumfera inte, du min fiende! Jag har fallit men reser mig igen, jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 2, vers 42-46

Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade: många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 2, vers 22-40

När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren — det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren — och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: ”Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.” Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid — ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd — för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.” Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Ashers stam. Hon var till åren kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.

Psaltaren

Psaltaren psalm 138, vers 1-8

Av David. Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel, och prisar ditt namn, du som är god och trofast. Du har gjort långt mer än du lovat. Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft. Alla jordens kungar skall tacka dig, Herre, ty de har hört dina ord. De skall sjunga om Herrens vägar, ty stor är Herrens härlighet. Hög är Herren, men han ser de låga, upphöjd och fjärran känner han allt. När jag drabbas av nöd bevarar du mitt liv. Mot mina fienders vrede sträcker du ut din hand, din starka hand räddar mig. Herren skall fullborda vad han gör för mig. Herre, din godhet varar för evigt. Upphör inte med ditt verk!