Djurö, Möja och Nämdö församling

Ditt andliga hem i skärgården!

Hemsidan

Saknar du information på hemsidan eller har synpunkter och tankar. 
Ring,skicka sms eller mejla.  
linn.fleisher.sjoberg@svenskakyrkan.se
Tfn:0730293250

Ansvarig för utgivare för hemidan 
Yvonne Hallin / kyrkoherde