Körer

Enligt forskning är körsång en hobby som är mycket positiv för hälsan. Både gemenskapen i gruppen och själva sången är stärkande och inspirerande.

Att sjunga i kör

Alla som sjunger i en kör vet att man ibland går jättetrött till övningen. Men efter övningen har det hänt någonting; man är pigg och full av entusiasm. Vi är helt enkelt skapade för att vara tillsammans, att göra saker tillsammans! Kyrkans största frivilliga grupp är dess körer. Vi pratar oftast om hundratals människor i en församling som är en bärande faktor för församlingens olika verksamheter. Varje gång en kör deltar i gudstjänst känns det festligare och antalet besökare är större, detta vet vi. I Djurö Möja Nämdö församling tillhör, på vissa öar, cirka tio procent av befolkningen de lokala kyrkokörerna. Samhörigheten är fantastiskt stark och betyder mycket mera än att ’bara’ sjunga. Ibland hör man folk säga: ”bor man på ön så skall man vara med i kören!”.

Tröskeln till våra körer är låg och bred och det finns körer för alla åldrar -våga komma med, våga prova på!